To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Werkbaar en wendbaar werk (Wet Peeters) - Gebruiksklare modellen

15/03/2017

Nu de wet op het werkbaar wendbaar werk officieel in werking is getreden na de publicatie in het Belgisch Staatsblad[1], is het de hoogste tijd om u af te vragen welke impact de nieuwe maatregelen op uw onderneming kunnen hebben.

In bepaalde gevallen zal u juridische documenten nodig hebben om uw ondernemingsbeleid op de nieuwe wet af te stemmen. Securex heeft hiervoor een aantal gebruiksklare modellen opgesteld. U kan ze downloaden in onze e-Shop. Bij elk model vindt u de nodige uitleg, zodat u het model kan kiezen dat voor u het meest geschikt is. De e-Shop van Securex is een echte grot van Ali Baba !

Welke modellen zijn in de e-Shop te vinden betreffende werkbaar en wendbaar werk?

Op het vlak van arbeidsduur
  • een bijlage bij het arbeidsreglement die de kleine flexibiliteit invoert (+ vademecum)
  • een bijlage bij het arbeidsreglement die de glijdende uurroosters invoert (+ vademecum)
  • een schriftelijk akkoord over de 100 vrijwillige overuren
In het kader van het occasioneel telewerk
  • een bijlage bij het arbeidsreglement betreffende het occasioneel telewerk
  • een collectieve arbeidsovereenkomst betreffende het occasioneel telewerk
In het kader van de nachtprestaties in de e-commerce
  • een bijlage bij het arbeidsreglement met betrekking tot de e-commerce activiteiten

En het arbeidsreglement?

Als u nog geen arbeidsreglement hebt[2]

Dan is het nu het moment om te beginnen met een gloednieuw reglement en er alle nuttige bijlagen aan toe te voegen. Het arbeidsreglement dat u vindt in de e-Shop bevat, naast de verplichte vermeldingen en de clausules die nuttig voor u kunnen zijn, alle verplichte bijlagen (gelijk loon voor mannen en vrouwen, opzegtermijnen, psychosociale risico’s, alcohol- en drugsbeleid, …). U kan ook tal van facultatieve bijlagen bestellen in de e-Shop om toe te voegen aan uw reglement, afhankelijk van de behoeften van uw onderneming. Naast de bijlagen die vermeld zijn in het begin van dit artikel in het kader van de wet Peeters, vindt u er ook:

  • de bijlage over de controlegeneeskunde en de beschikbaarheidstijd;
  • de bijlage over de elektronische loonbrieven (bijlage die verplicht wordt zodra uw loonbrieven elektronisch verstuurd worden);
  • de bijlagen over de elektronische maaltijdcheques en de ecocheques;
  • de 'sectorale' bijlagen, bijvoorbeeld met betrekking tot de kilometerheffing…
Als u al een arbeidsreglement hebt

Ga dan na of uw reglement niet verouderd is en of het alle verplichte bijlagen bevat. En kijk zeker ook eens of er tussen de facultatieve bijlagen en de nieuwe bijlagen uit de wet Peeters geen bijlage zit die ook nuttig zou kunnen zijn voor uw onderneming.

Vraag hulp aan uw Legal advisor om de juiste beslissing te kunnen nemen: uw huidige reglement aanvullen of vanaf nul beginnen. Uw Legal advisor kan u helpen een arbeidsreglement op maat op te stellen, aangepast aan uw onderneming. Vergeet niet om, naargelang het geval, de procedure voor het opstellen of die voor het wijzigen van het arbeidsreglement te volgen.

Andere modellen?

De e-Shop van Securex is een echte grot van Ali Baba! Toch kan het zijn dat u het model dat voor u geschikt is, niet gevonden hebt. Onze experts van de juridische dienst van het Sociaal Secretariaat Securex hebben echter nog heel wat andere modellen opgesteld die verband houden met de arbeidsrelatie. U kan ze verkrijgen bij uw Legal advisor.

 


[1] Wet van 5 maart 2017, Belgisch Staatsblad van 15 maart 2017.

[2] We herinneren eraan dat elke werkgever, ongeacht zijn activiteit (industrie, handel, landbouw, non-profit, …) of zijn rechtsvorm (natuurlijke persoon, vzw, nv, …) verplicht is een arbeidsreglement op te stellen zodra hij een werknemer in dienst heeft.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 15-03-2017