To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Terbeschikkingstelling van personeel in het kader van een werkgeversgroepering (Voorontwerp Peeters)

04/01/2017

Het inschakelen van ‘externe’ werknemers is een oplossing voor ondernemingen die arbeidskrachten nodig hebben, bijvoorbeeld om organisatorische redenen of om deskundigheid in huis te halen.  Deze praktijk van terbeschikkingstelling is strikt gereglementeerd. Hoewel er een principieel verbod bestaat, zijn er bepaalde uitzonderingen. Eén ervan is de terbeschikkingstelling van personeel in het kader van een werkgeversgroepering, die een interessante oplossing kan zijn.

Even opfrissen

Principieel verbod

Er is sprake van terbeschikkingstelling als een werkgever één of meer werknemers ter beschikking stelt van een andere werkgever. Die werkgever zet dan de pet van gebruiker op en oefent over de terbeschikkinggestelde werknemers een deel van het gezag uit dat normaal aan de werkgever toekomt. Men spreekt in dit verband ook wel over het uitlenen van werknemers.

In principe is het ter beschikking stellen van personeel verboden, meer bepaald om de arbeidsvoorwaarden van de betrokken werknemers te beschermen. Het Hof van Cassatie[1] heeft er trouwens recent aan herinnerd dat een overeenkomst waarmee een werkgever werknemers in strijd met de wet ter beschikking stelt van derden nietig is aangezien het om een aangelegenheid van openbare orde gaat.

Terbeschikkingstelling toegestaan

Er bestaan echter uitzonderingen die de regel bevestigen. Terbeschikkingstelling is toegestaan in het kader van:

  • uitzendarbeid;
  • opdrachten van korte duur met de toestemming van de arbeidsinspectie;
  • een werkgeversgroepering;
  • een tewerkstellingsproject dat door het Gewest is goedgekeurd;
  • tewerkstelling van personen met een arbeidsovereenkomst in de overheidssector.
Gevolgen

De voorwaarden en de duur van de periode van terbeschikkingstelling worden vastgesteld in een geschrift dat in principe moet worden ondertekend door de drie partijen (de aanvankelijke werkgever, de gebruiker en de werknemer). De aanvankelijke arbeidsovereenkomst van de ter beschikking gestelde werknemer blijft tijdens de uitleenperiode doorlopen. De gebruiker wordt hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de sociale bijdragen, de lonen, de vergoedingen en de voordelen van de ter beschikking gestelde werknemer.

Focus op de werkgeversgroepering

Door middel van dit nog vrij onbekend systeem kunnen ondernemingen een associatie aangaan om de tewerkstelling van één of meer werknemers te delen. Die werknemers worden in dienst genomen door de groepering, die ze ter beschikking stelt van haar leden. Zo kunnen de werkgevers die lid zijn van de groepering hun behoeften aan personeel samenvoegen. De groepering kan de werknemers alleen ter beschikking stellen van haar leden. Die terbeschikkingstelling mag in geen geval plaatsvinden bij staking of lock-out bij één of meerdere leden. 

Voor de oprichting van een dergelijke groepering gelden bepaalde voorwaarden en formaliteiten[2].

In één van onze volgende artikels komen we hier uitvoerig op terug.

Meer informatie? 

U vindt meer informatie over de terbeschikkingstelling van personeel in onze fiche ‘Terbeschikkingstelling van personeel’ in Lex4You in de rubriek Sociaal > Info+.

 


[1] Arrest van 15 februari 2016.

[2] De regeling van de werkgeversgroepering is één van de thema’s van de hervorming van de regering met betrekking tot werkbaar wendbaar werk. We komen hier binnenkort uitvoerig op terug.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 04-01-2017