To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Werken met glijdende uurroosters - Wat moet u doen?

10/04/2017

Sinds 1 februari 2017 is er een wettelijk kader voor glijdende uurroosters. Dit werd ingevoerd door de wet op het werkbaar en wendbaar werk.

In de praktijk bestonden er voordien ook al glijdende uurroosters, omdat de inspectiediensten de variabiliteit in de uurroosters (vrij kiezen van begin- en einduur) aanvaardden.  Nieuw is wel dat met de nieuwe wet ook de normale dag- en weekgrenzen overschreden mogen worden.

Wat met de bestaande glijdende uurroosters?

De glijdende uurroosters die reeds voor 1 februari 2017 in de onderneming werden toegepast, kunnen behouden blijven, op voorwaarde dat zij:

  • ofwel uiterlijk op 30 juni 2017 in een cao worden opgenomen en neergelegd bij de griffie;
  • ofwel zij uiterlijk op 30 juni 2017 worden ingevoegd in het arbeidsreglement. 

Opgelet!  Wanneer de onderneming er voor kiest om de bestaande glijdende uurrooster verder te zetten, betekent dit wel dat ze geen gebruik kan maken van de nieuwigheden voorzien door de wet (met name de verhoogde arbeidsduurgrenzen van 45u/week en 9u/dag en het respecteren van de normale wekelijkse arbeidsduur binnen de referteperiode van 3 maanden tot max. 1 jaar).

Wil u toch van deze flexibiliteit genieten, dan moet u het nieuwe systeem van glijdende uurroosters in uw onderneming invoeren.

Hoe de nieuwe glijdende uurroosters invoeren?

Indien u gebruik wil maken van de glijdende uurroosters zoals voorzien door de nieuwe wet, dan dient u uw arbeidsreglement aan te passen.

Wij hebben voor u een gebruiksklaar model ter beschikking gesteld in onze e-Shop.  Er hoort ook een vademecum bij dat u alle bepalingen van naaldje tot draadje uitlegt.  Aarzel niet uw Legal Advisor te contacteren voor meer informatie!

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 10-04-2017