To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Wet Peeters (werkbaar en wendbaar werk) goedgekeurd in de Kamer

24/02/2017

Gisteren, 23 februari 2017, heeft de Kamer het wetsontwerp werkbaar en wendbaar werk dan toch goedgekeurd.  De amendementen die door de oppositie waren ingediend, werden niet weerhouden.  Er zijn dus geen wijzigingen meer aangebracht aan de tekst.  De datum van inwerkingtreding blijft dan ook behouden op 1 februari 2017

De wet moet nu wel nog in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd worden om officieel van kracht te kunnen worden, maar gezien de retroactieve inwerkingtreding is dat eerder een formaliteit.

Wat staat er in de wet Peeters?

Aangezien het al een tijdje geleden is dat we het wetsontwerp bespraken, brengen we nog even in herinnering welke maatregelen deze wet bevat:

 • maatregelen inzake arbeidsduur:
  • aanpassingen aan het systeem van de kleine flexibiliteit;
  • de invoering van 100 vrijwillige overuren;
  • de verhoging van de interne overurengrens;
  • de invoering van glijdende uurroosters;
  • aanpassingen aan de wetgeving op de deeltijdse arbeid;
  • de uitbreiding van het plus-minusconto;
 • een nieuwe regeling inzake opleidingsinspanningen;
 • een kader voor occasioneel telewerk;
 • de invoering van een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid voor onbepaalde tijd;
 • een stelsel van loopbaansparen;
 • een systeem waarbij conventioneel verlof aan een andere werknemer geschonken kan worden;
 • de hervorming van de werkgeversgroeperingen
 • uitbreiding van het palliatief verlof
 • uitbreiding van het tijdskrediet met motief[1];
 • de mogelijkheid om nachtarbeid te leveren voor e-commerce-activiteiten.

 

We komen in de komende weken uitgebreid terug op al deze maatregelen. Hou onze nieuwsrubriek dus in de gaten.

 


[1] Deze uitbreiding werd evenwel al voorzien door de cao nr. 103ter van de Nationale Arbeidsraad, waardoor de wetsbepalingen hieromtrent dus nooit in werking zullen treden.  Voor meer informatie over de wijzigingen aan het tijdskrediet kan u ons artikel van 27 december 2016 nalezen.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 24-02-2017