To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Thuiswerkalarm voortaan mogelijk

20/03/2018

Via een bericht op zijn website laat de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg weten dat vanaf de code oranje van het KMI voortaan het thuiswerkalarm in gang gezet zal worden.  Dit houdt in dat een oproep wordt gedaan aan de werkgevers en werknemers om zoveel als mogelijk gebruik te maken van thuiswerk. Hierover werd een akkoord bereikt tussen minister Peeters en het KMI.

Waarom een thuiswerkalarm?

Bepaalde weersomstandigheden (storm, sneeuw, extreme gladheid,…) kunnen ervoor zorgen dat de gebruikelijke files in monsterfiles veranderen. Doel van het thuiswerkalarm is dan ook ervoor te zorgen dat de werknemers hun auto aan de kant laten staan wanneer het KMI dergelijke extreme weersomstandigheden voorspelt waardoor het risico op ongelukken (en bijhorende verkeersellende) vermeden wordt. Als werknemers op dergelijke dagen van thuis uit kunnen werken, is dat immers niet alleen veiliger, maar ook economisch voordeliger omdat er minder werkuren aan filetijd verloren gaan.

Wanneer een thuiswerkalarm?

Minister Peeters en het KMI zijn overeengekomen dat zodra het waarschuwingssysteem van het KMI voor een bepaalde regio code oranje (of rood) wegens risico op gladheid geeft, het thuiswerkalarm voor diezelfde regio in gang gezet wordt.  Naast de waarschuwing voor gladde wegen wordt dan bijkomend een oproep gedaan om zoveel mogelijk gebruik te maken van thuiswerk.

Toestemming van de werkgever

De wet Peeters[1] heeft de basis gelegd om occasioneel telewerk toe te laten.  Het gaat om arbeid die, door werknemers van wie de functie hiermee verenigbaar is, incidenteel en op niet regelmatige basis buiten de bedrijfslocatie wordt uitgeoefend en dit om persoonlijke redenen of omwille van een overmachtsituatie. Extreme weersomstandigheden kunnen een dergelijke overmachtsituatie uitmaken.

Belangrijk is dat om van het occasioneel telewerk gebruik te kunnen maken, de werknemer het akkoord moet hebben van de werkgever. De werkgever die weigert, moet dit wel schriftelijk motiveren.

Uitwerken van een kader voor occasioneel telewerk

Om te vermijden dat in geval het thuiswerkalarm van kracht is, elke werknemer individueel de toestemming zou moeten vragen om van thuis uit te mogen werken, roept minister Peeters de bedrijven op om gebruik te maken van de mogelijkheid die de wet biedt om op bedrijfsniveau een kader voor occasioneel telewerk uit te werken. Hierin worden dan de modaliteiten en procedures opgenomen die in geval van occasioneel telewerk van toepassing zijn en hierbinnen zou dan ook een specifieke procedure voorzien kunnen worden waardoor in geval van thuiswerkalarm bijvoorbeeld een stilzwijgende toestemming geldt voor werknemers uit de beoogde regio(‘s) om thuis te werken.

Opgelet!  Ook de sectoren hebben de mogelijkheid om hierover een cao te sluiten.  Als dit het geval is, moet de onderneming uiteraard het sectoraal kader respecteren.

Wat doet Securex voor u?

Securex heeft een model van bijlage bij uw arbeidsreglement/cao met de modaliteiten van het occasioneel telewerk voor u uitgewerkt.  Deze bevat ook, facultatief, een artikel over de mogelijkheid om thuiswerk automatisch toe te staan in geval van thuiswerkalarm.  U kan dit modeldocument bestellen via onze e-shop. Beschikt u al over een policy inzake occasioneel telewerk en wenst u enkel het artikel over het thuiswerkalarm te bekomen, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw Legal advisor. 

Meer informatie over het occasioneel telewerk in het algemeen vindt u in onze informatiefiche over dit onderwerp.

U kan uiteraard ook steeds uw Legal advisor contacteren indien u nog bijkomende vragen heeft.

 


[1] Wet inzake werkbaar en wendbaar werk van 5 maart 2017, Belgisch Staatsblad van 15 maart 2017.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 20-03-2018