To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

De annualisering van de arbeidsduur (Voorontwerp Peeters)

12/01/2017

Eind oktober werd het wetsontwerp ‘werkbaar en wendbaar werk’, het paradepaardje van minister van Werk Kris Peeters, goedgekeurd door de federale regering[1] [2].  Vorige week werd het ontwerp ook neergelegd in de Kamer.  We verwachten heel binnenkort de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad.

In dit artikel focussen we op het onderwerp waarover reeds de meeste inkt is gevloeid, namelijk de annualisering van de arbeidsduur.

De vakbonden op de barricades

Van bij de lancering van de voorstellen van Kris Peeters was er inderdaad vooral veel ophef over deze annualisering.  Vakbonden meenden dat dit de afschaffing van de 38-urenweek ging betekenen, terwijl het uiteraard steeds de bedoeling is geweest om het gemiddelde van 38 uren per week te respecteren.  Alleen zal dit gemiddelde nu op jaarbasis gerespecteerd moeten worden in plaats van op kwartaalbasis[3].  

Wat zegt het wetsontwerp?

De referteperiode voor de kleine flexibiliteit[4] wordt nu vastgelegd op een kalenderjaar of een andere periode van 12 opeenvolgende maanden.  Het ontwerp dat momenteel op tafel ligt, verschilt ietwat van het oorspronkelijke idee.  De wettelijke referteperiode, voor bijvoorbeeld het inhalen van overuren, blijft namelijk behouden op een kwartaal[5]

Wat houdt de kleine flexibiliteit in?

De kleine flexibiliteit biedt een oplossing aan werkgevers om eventuele piek- en dalperiodes op te vangen. 

Men kan uurroosters opmaken die:

  • op dagbasis 2 uren schommelen ten opzichte van het normale rooster (met een maximum arbeidsduur van 9 uur per dag)
  • en op weekbasis 5 uren schommelen (met een maximum arbeidsduur van 45 uur per week).

Al deze uurroosters dienen wel voorzien te zijn in het arbeidsreglement en dienen op het voorhand bekendgemaakt te worden.  Dit is dus vooral een interessante oplossing wanneer de werkgever vooraf de werkdruk goed kan inschatten. 

De dal- en piekroosters dienen zo toegepast te worden dat op het einde van het jaar de gemiddelde arbeidsduur van 38 uur wordt gerespecteerd.  Alles wat meer gepresteerd wordt, dient dus ook ingehaald te worden door toepassing van een dalrooster.  Er is geen overloon verschuldigd wanneer men binnen deze voorziene grenzen blijft.

Momenteel staat nog geen standaard referteperiode in de wet.  Er wordt enkel bepaald dat deze referteperiode maximum 1 jaar mag bedragen.  Deze referteperiode zou nu dus standaard op een jaar gebracht worden.

Invoering

De kleine flexibiliteit kan op ondernemingsvlak ingevoerd worden door middel van een collectieve arbeidsovereenkomst of door aanpassing van het arbeidsreglement

Opgelet: bepaalde sectoren hebben reeds een sectorale cao gesloten die invulling geeft aan dit flexibel regime op sectorvlak.  Dit is bijvoorbeeld het geval in de paritaire comités nr. 200 en 149.040.  Controleer eerst of dit het geval is voor uw sector vooraleer u op ondernemingsvlak aan de slag gaat.

Inwerkingtreding

Deze maatregel zou in werking treden vanaf 1 februari 2017.  Er is echter nog niets officieel.  We houden u uiteraard op de hoogte van de evoluties op dit vlak!

Bestaande regimes

Heeft u reeds een kleine flexibiliteit ingevoerd in uw onderneming?  Geen nood, alle bestaande regimes en zelfs regelingen die nog worden ingevoerd voor het einde van deze maand blijven ongewijzigd van kracht[6]

Meer info?

Wenst u meer informatie over deze vorm van flexibiliteit of wenst u juridische bijstand om dit systeem in te voeren in uw onderneming? Contacteer dan uw Legal Advisor.

 


[1] Ministerraad van 28 oktober 2016;

[2] Zie onze artikels van 2 en 4 november 2016.

[3] Zoals in de Arbeidswet van 16 maart 1971 voorzien is.

[4] Artikel 20bis van de Arbeidswet van 16 maart 1971.

[5] Artikel 26bis van de Arbeidswet van 16 maart 1971.

[6] Voor cao's geldt dat ze neergelegd moeten zijn bij de griffie vóór 31 januari 2017. Voor arbeidsreglementen geldt dat ze moeten gewijzigd zijn vóór 31 januari 2017.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 12-01-2017