To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Loopbaansparen : procedure opgestart in de kleding-en confectienijverheid

16/07/2018

Sinds 1 februari 2018 is het systeem van loopbaansparen zoals voorzien in de wet werkbaar en wendbaar werk[1] (Wet Peeters) in werking getreden. Een onderneming uit de kleding-en confectienijverheid heeft inmiddels het paritair comité gevat met een verzoek tot activering van de procedure.

Hoe werkt het?

De invoering van het loopbaansparen moet in eerste instantie gebeuren via een sectorale cao. Het zijn dus eerst de sectoren die aan zet zijn.

Als er in de sector geen cao over het loopbaansparen wordt gesloten, kan het loopbaansparen worden ingevoerd via een ondernemings-cao. Vooraleer de onderneming een dergelijke cao mag sluiten, moet zij evenwel de vraag tot invoering van het loopbaansparen aanhangig maken bij de voorzitter van het paritair comité waartoe ze behoort.

De sector krijgt nu nog 6 maanden de tijd om hierover een cao te sluiten. Concreet is dit voor de kleding-en confectienijverheid tot 2 oktober 2018. Pas na het verstrijken van deze termijn van 6 maanden kunnen de onderneming en ook alle andere ondernemingen uit de sector het loopbaansparen zelf invoeren.

Wat is loopbaansparen nu weer juist ?

Loopbaansparen is een systeem dat de werknemer toelaat om tijd te sparen. De gespaarde uren/dagen worden op een loopbaanspaarrekening gezet en kunnen dan op een later tijdstip door de werknemer worden opgenomen onder de vorm van verlofdagen.

Op die manier bepaalt de werknemer zelf wanneer hij wat meer of minder werkt. Loopbaansparen is een vrije keuze van de werknemer. Hij is dus niet verplicht om aan loopbaansparen te doen.

Voor meer informatie verwijzen we naar ons artikel van 26 januari 2018.

Eerst is uw sector aan zet, dan uw onderneming

U wenst het loopbaansparen in uw onderneming in te voeren, dan dient u dus zo snel mogelijk een vraag tot invoering ervan aanhangig te maken bij uw sector. Doet de sector vervolgens niets, dan kan u 6 maanden later zelf een ondernemings-cao opmaken.

Om te weten of uw sector reeds gevat werd met een vraag tot invoering van een regeling inzake loopbaansparen of dat uw sector een sectorale cao heeft afgesloten, kan u op de website van de FOD WASO de lijst van aanhangingmakingen en cao's omtrent loopbaansparen raadplegen.

 


[1] Wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk, Belgisch staatsblad van 15 maart 2017.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 16-07-2018