To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

De annualisering van de arbeidsduur (Wet Peeters)

21/03/2017

Van alle aangekondigde maatregelen omtrent de hervorming van de arbeidswetgeving heeft de annualisering van de arbeidsduur zonder twijfel het meeste ophef veroorzaakt. Sommige werknemers vreesden de afschaffing van de 38-urenweek en de werkgevers aan de andere kant verwachtten zich vol enthousiasme aan een grotere flexibiliteit in de arbeidsorganisatie.

De wet betreffende wendbaar en werkbaar werk, onlangs gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad[1], introduceert sinds 1 februari 2017 deze annualisering van de arbeidsduur. De bedoeling is om het gemiddelde van 38 uren per week te respecteren, maar in het kader van een kleine flexibiliteit zal dit gemiddelde slechts op jaarbasis in plaats van op trimesterbasis moeten gerespecteerd worden.

Wat zegt de wet?

De referteperiode voor de kleine flexibiliteit[2] wordt nu vastgelegd op een kalenderjaar of een andere periode van 12 opeenvolgende maanden.  De wet die nu goedgekeurd is, verschilt ietwat van het oorspronkelijke idee.  De wettelijke referteperiode, voor bijvoorbeeld het inhalen van overuren, blijft namelijk behouden op een kwartaal[3]

Wat houdt de kleine flexibiliteit in?

De kleine flexibiliteit biedt een oplossing aan werkgevers om eventuele piek- en dalperiodes op te vangen. 

Men kan uurroosters opmaken die:

  • op dagbasis 2 uren schommelen ten opzichte van het normale rooster (met een maximum arbeidsduur van 9 uur per dag)
  • en op weekbasis 5 uren schommelen (met een maximum arbeidsduur van 45 uur per week).

Al deze uurroosters dienen wel voorzien te zijn in het arbeidsreglement en dienen zeven dagen op voorhand bekendgemaakt te worden.  Dit is dus vooral een interessante oplossing wanneer de werkgever vooraf de werkdruk goed kan inschatten. 

De dal- en piekroosters dienen zo toegepast te worden dat op het einde van het jaar de gemiddelde arbeidsduur van 38 uur wordt gerespecteerd.  Alles wat meer gepresteerd wordt, dient dus ook ingehaald te worden door toepassing van een dalrooster.  Er is geen overloon verschuldigd wanneer men binnen deze voorziene grenzen blijft.

Momenteel staat nog geen standaardreferteperiode in de wet.  Er wordt enkel bepaald dat deze referteperiode maximum 1 jaar mag bedragen.  Deze referteperiode wordt nu dus standaard op een jaar gebracht.

Invoering

De kleine flexibiliteit kan op ondernemingsvlak ingevoerd worden door middel van een collectieve arbeidsovereenkomst of door aanpassing van het arbeidsreglement

Opgelet: bepaalde sectoren hebben reeds een sectorale cao gesloten die invulling geeft aan dit flexibel regime op sectorvlak.  Dit is bijvoorbeeld het geval in de paritaire comités nr. 200 en 149.040.  Controleer eerst of dit het geval is voor uw sector vooraleer u op ondernemingsvlak aan de slag gaat.

Bestaande regimes

Heeft u reeds een kleine flexibiliteit ingevoerd in uw onderneming?  Geen nood, alle bestaande regimes blijven ongewijzigd van kracht[4]

Wat doet Securex voor U?

Wenst u meer informatie over deze vorm van flexibiliteit of wenst u juridische bijstand om dit systeem in te voeren in uw onderneming? Contacteer dan uw Legal Advisor.

U kan ook zelf aan de slag met het model dat wij voor u beschikbaar hebben gesteld in onze e-Shop. Er hoort ook een vademecum bij dat u stap voor stap door het proces loodst.

Bijkomende informatie, een model, advies?

 


[1] Wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk, Belgisch Staatsblad van 15 maart 2017.

[2] Artikel 20bis van de Arbeidswet van 16 maart 1971.

[3] Artikel 26bis van de Arbeidswet van 16 maart 1971.

[4] Voor cao's geldt dat ze neergelegd moeten zijn bij de griffie vóór 31 januari 2017. Voor arbeidsreglementen geldt dat ze moeten gewijzigd zijn vóór 31 januari 2017.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 21-03-2017