To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Eerste aanwerving… niet helemaal 'gratis'!

12/05/2016

Sinds 1 januari 2016 is de doelgroepvermindering eerste aanwervingen versterkt.

Voor de eerst aangeworven werknemer zijn geen patronale basisbijdragen meer verschuldigd, en dit voor onbepaalde duur.  Opgelet echter, dit wil niet zeggen dat u voor deze werknemer geen enkele bijdragen meer moet betalen!  

Hoeveel bedraagt de vermindering?

Eerste werknemer

De hervorming van de doelgroepvermindering eerste aanwervingen heeft als gevolg dat als u een eerste werknemer aanwerft tussen 1 januari 2016 en 31 december 2020, u geen enkele patronale basisbijdrage meer betaalt, en dit voor onbepaalde duur.

De vrijstelling van de sociale lasten heeft enkel betrekking op de basisbijdragen.  U blijft dus wel enkele bijkomende bijdragen verschuldigd, zoals de bijdrage voor het sluitingsfonds, de vakantiebijdragen voor arbeiders,… Afhankelijk van het paritair comité waaronder u ressorteert, zal u ook nog bepaalde sectorale bijdragen verschuldigd zijn[1].

U vindt meer uitleg over de basisbijdragen en de bijzondere bijdragen in onze Sleutelbedragen, onder het trefwoord "Socialezekerheidsbijdragen - 2de trimester 2016", evenals in de rubriek Sectoraal / Paritaire comités.

Via onze loonkostsimulator kan u ook berekenen hoeveel een eerste aanwerving u zal kosten (zie verder onder "Aanwerven zonder zorgen".

Tweede tot zesde werknemer

Weet bovendien dat de vroegere verminderingen voor de eerste tot de vijfde werknemer werden doorgeschoven naar de tweede tot de zesde werknemer[2].

Goed om weten

Bij de doelgroepvermindering eerste aanwervingen wordt het recht geopend door de aanwerving van een nieuwe werknemer, maar de werknemer die het recht opent, hoeft niet noodzakelijk de werknemer te zijn waarvoor u de vermindering vraagt. Werft u dit jaar dus een eerste werknemer aan, dan kan u nadien de vrijstelling van de basisbijdragen zonder problemen voor een andere werknemer genieten, ook indien de werknemer die oorspronkelijk het recht opende op dat moment niet meer in dienst is!

Overzichtstabel van de voordelen

Een werkgever die zijn eerste werknemers in dienst neemt in de periode van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2020 zal dus van de volgende verminderingen van zijn basisbijdragen kunnen genieten:

1ste werknemer

geen basisbijdragen - onbeperkt in de tijd

2de werknemer

€ 1.550 - 5 kwartalen

€ 1.050 - 4 kwartalen

€ 450 - 4 kwartalen

3de werknemer

€ 1.050 - 5 kwartalen

€ 450 - 8 kwartalen

4de werknemer

€ 1.050 - 5 kwartalen

€ 450 - 4 kwartalen

/

5de werknemer

€ 1.000 - 5 kwartalen

€ 400 - 4 kwartalen

/

6de werknemer

€ 1.000 - 5 kwartalen

€ 400 - 4 kwartalen

/

Overgangsmaatregel

Aarzel niet om onze informatiefiche over de eerste aanwervingen te raadplegen om te weten welke regels gelden voor:

  • werknemers aangeworven werden in 2015;
  • werknemers aangeworven vóór 2015.

Aanwerven zonder zorgen!

Het klimaat om werkgever te worden of om een 2de tot 6de werknemer aan te werven, is nog nooit zo gunstig geweest.  Daarenboven betalen werkgever die minder dan 5 werknemers tewerkstellen, sinds 1 januari 2016 een lagere bijdrage aan hun externe dienst voor preventie en bescherming.  We hebben alle informatie over deze voordelen samengebracht op www.aanwervenzonderzorgen.be.  Op deze website vindt u 3 luiken:

  • De voordelen voor startende werkgevers;
  • De voordelen betreffende de aanwerving van een 2de tot 6de werknemer;
  • Het aanbod van Securex voor startende werkgevers en bedrijfsleiders van KMO's.

Voor de startende werkgevers is op deze website eveneens een loonkostsimulator terug te vinden (bereikbaar via de rechterknop op deze mini website).

 


[1] In bepaalde sectoren (bouw, horeca,…) blijven de werkgeversbijdragen dus toch zeer aanzienlijk.

[2] Ook hier betreft het enkel de basisbijdragen.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 12-05-2016