To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Gaat uw koopkracht ook omhoog in januari?

03/01/2018

In januari 2018 werden de lonen van heel wat werknemers opnieuw geïndexeerd met meer dan 1,5%. Deze stijging is het gevolg van de stijgende inflatie, die voor 2017 gemiddeld 2,3% bedroeg.

Hoeveel bedraagt de index in de verschillende sectoren?

Onder andere in de volgende paritaire comités is een jaarlijkse index voorzien op 1 januari:

  • PC nr. 118 (arbeiders voedingsnijverheid): 1,79%
  • PC nr. 220 (bedienden voedingsnijverheid): 1,79%
  • PC nr. 200 (aanvullend PC bedienden): 1,83%
  • PC nr. 302 (horeca): 1,788%
  • PC nr. 306 (verzekeringen) :1,87604%

Daarnaast zijn er ook nog heel wat sectoren die op 1 januari 2018 een loonsverhoging hebben toegekend op basis van de afspraken gemaakt in de loonakkoorden 2017-2018.

Zo is het loon op 1 januari 2018 onder andere gestegen in:

  • PC nr. 130 (drukkerijen) met 0,8%
  • PC nr. 307 (verzekeringsmakelaars) met 8 euro (minimumlonen)
  • PC nr. 314.03 (fitnesscentra) met 1,1% voor de minimumlonen en 21,87 euro voor de reële lonen.

Daarnaast zijn er heel wat sectoren die voorzien in de toekenning van éénmalige of recurrente premies in de loop van 2018.

En de taxshift?

Op 1 januari 2018 is de tweede fase van de taxshift ingegaan. Dit betekent concreet dat de personeelskosten voor de werkgever gedaald zijn. De patronale basisbijdragen werden immers verlaagd van 30 naar 25%.

Maar ook de werknemer zal netto meer overhouden. Sinds 1 januari 2018 bedragen de forfaitaire beroepskosten voor werknemers uniform 30%, met een maximum van 2.950 euro (niet-geïndexeerd). Daarnaast is het belastingtarief van 30% verdwenen en werd de schijf van het belastingtarief van 40% verbreed. Tot slot stijgt ook de inkomensgrens om van de verhoogde belastingvrije som te genieten, waardoor meer personen er recht op zullen hebben.

Hierdoor zal het nettoloon van de werknemers toenemen met een bedrag tussen de 45 en de 40 euro afhankelijk van de hoogte van het loon.

Zo zal een werknemer met een brutoloon van 2.000 euro (netto voor 1 januari 2018 +/-1.523 euro) vanaf 1 januari 2018 netto 45 euro meer overhouden en dus 1.568 euro netto krijgen.

Steeg het loon in uw sector op 1 januari 2018?

Indien u wilt nagaan of de lonen in uw sector op 1 januari omhoog gaan, raadpleeg dan onze tabel in de rubriek Sectoraal / Index / Indexaties en verhogingen.

We willen er ook even op wijzen dat een loonsverhoging of index die volgt uit een cao die algemeen verbindend werd verklaard bindend is. Indien u als werkgever ressorteert onder één van de paritaire comités die voorkomen op onze indexlijst, dan bent u als werkgever verplicht om deze indexering/loonsverhoging te volgen. Securex zal deze verhogingen dus automatisch toepassen bij de maandelijkse loonberekeningen.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 03-01-2018