To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Eerste aanwervingen nog voordeliger sinds 1 januari 2016

07/01/2016

Sinds 1 januari 2016 is de doelgroepvermindering eerste aanwervingen nog interessanter geworden: voor de eerst aangeworven werknemer zijn geen patronale basisbijdragen meer verschuldigd, en dit voor onbepaalde duur, en bovendien is de vermindering uitgebreid tot de 6de werknemer. Dit is één van de speerpunten van de tax shift van de regering.

Voor werknemers aangeworven in 2015 is een overgangsmaatregel voorzien.

Hoe ziet de doelgroepvermindering eruit?

Situatie vóór 2016

Een werkgever die zijn eerste werknemers in dienst nam, kon van de volgende verminderingen genieten:

1ste werknemer

€ 1.550 - 5 kwartalen

€ 1.050 - 4 kwartalen

€ 450 - 4 kwartalen

2de werknemer

€ 1.050 - 5 kwartalen

€ 450 - 8 kwartalen

3de werknemer

€ 1.050 - 5 kwartalen

€ 450 - 4 kwartalen

/

4de werknemer

€ 1.000 - 5 kwartalen

€ 400 - 4 kwartalen

/

5de werknemer

€ 1.000 - 5 kwartalen

€ 400 - 4 kwartalen

/

6de werknemer

geen vermindering

Situatie sinds 2016

De hervorming van de doelgroepvermindering eerste aanwervingen heeft als gevolg dat:

    • als u een eerste werknemer aanwerft tussen 1 januari 2016 en 31 december 2020, u geen enkele patronale basisbijdrage[1] meer betaalt, en dit voor onbepaalde duur;
    • de vroegere verminderingen voor de eerste tot de vijfde werknemer worden doorgeschoven naar de tweede tot de zesde werknemer.

Goed om weten is dat bij de doelgroepvermindering eerste aanwervingen het recht wordt geopend door de aanwerving van een nieuwe werknemer, maar dat de werknemer die het recht opent, niet noodzakelijk de werknemer hoeft te zijn waarvoor u de vermindering vraagt. Werft u dit jaar dus een eerste werknemer aan, dan kan u nadien de vrijstelling van de basisbijdragen zonder problemen voor een andere werknemer genieten, ook indien de werknemer die oorspronkelijk het recht opende op dat moment niet meer in dienst is!

Een werkgever die zijn eerste werknemers in dienst neemt in de periode van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2020 zal dus van de volgende verminderingen kunnen genieten:

1ste werknemer

geen basisbijdragen - onbeperkt in de tijd

2de werknemer

€ 1.550 - 5 kwartalen

€ 1.050 - 4 kwartalen

€ 450 - 4 kwartalen

3de werknemer

€ 1.050 - 5 kwartalen

€ 450 - 8 kwartalen

4de werknemer

€ 1.050 - 5 kwartalen

€ 450 - 4 kwartalen

/

5de werknemer

€ 1.000 - 5 kwartalen

€ 400 - 4 kwartalen

/

6de werknemer

€ 1.000 - 5 kwartalen

€ 400 - 4 kwartalen

/

Overgangsmaatregel voor werknemers aangeworven in 2015

Voor werknemers die aangeworven werden in 2015, zullen in principe voortaan ook de nieuwe verminderingsbedragen van toepassing zijn, maar niet de verhoogde duurtijd. De nieuwe verminderingsbijdragen zullen dus enkel van toepassing zijn tijdens de resterende kwartalen.

Voorbeeld: een werkgever nam in januari 2015 een eerste werknemer aan. Deze opende het recht op een doelgroepvermindering van 1.550 euro gedurende 5 kwartalen, 1.050 euro gedurende 4 kwartalen en 450 euro gedurende 4 kwartalen. Vanaf 1 januari 2016 moeten er voor een eerste aanwerving evenwel geen basisbijdragen meer betaald worden en dit onbeperkt in de tijd. Omdat de aanwerving echter reeds in 2015 plaatsvond, zal de werkgever voor deze werknemer wel van de vrijstelling van de basisbijdragen kunnen genieten, maar slechts voor de 9 resterende kwartalen (en dus niet onbeperkt in de tijd).

En wat met aanwervingen vóór 2015?

De hierboven besproken overgangsmaatregel geldt niet voor werknemers die al vóór 2015 in dienst waren. Voor hen blijven de oude regels van toepassing.

Het juristenhoekje

De programmawet (I) van 24 december 2002 werd gewijzigd om de hierboven besproken hervorming van de doelgroepvermindering eerste aanwervingen mogelijk te maken[2]. Het betreft dan voornamelijk de uitbreiding van de wet tot de 6de werknemer.

We wachten daarentegen nog wel op de publicatie van het koninklijk besluit dat de nieuwe bedragen officieel maakt en dat de overgangsbepaling voor de werknemers aangeworven in 2015 bevat.

De sociale partners die zich over het ontwerpbesluit moesten uitspreken, zijn hierover niet tot een unaniem advies gekomen[3]. De werkgeversorganisaties stonden er positief tegenover, maar de werknemersorganisaties hebben onder meer kritiek op het feit dat vrijstelling van de basiswerkgeversbijdragen voor de eerste werkgever voor onbepaalde duur geldt.

Wat er ook van zij, de Nationale Arbeidsraad heeft aan de RSZ gevraagd om de aangiften op te volgen en er over te waken dat er geen misbruiken plaatsvinden die de doelstelling van de maatregel voorbijschieten.


[1] Afhankelijk van uw paritair comité zal u wel nog enkele bijkomende werkgeversbijdragen verschuldigd zijn.

[2] Wijzigingen aangebracht door de wet van 26 december 2015, Belgisch Staatsblad van 30 december 2015.

[3] Advies nr. 1.964 van de Nationale Arbeidsraad van 15 december 2015. U kan dit advies terugvinden op de site van de NAR.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 07-01-2016