To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Uw eerste werknemer… bijna ‘gratis’!

22/02/2018

Wist u dat er een volledige vrijstelling van de patronale basisbijdragen voorzien is voor de aanwerving van uw eerste werknemer? En dat sinds vorig jaar de bedragen van de doelgroepvermindering 'tweede tot zesde aanwerving' werden verhoogd?

Welke voordelen?

De kleine bedrijven genieten van een vermindering van hun patronale basisbijdragen in de sociale zekerheid (voor de eerste werknemers geldt zelfs een volledige vrijstelling) om hen aan te moedigen om werknemers aan te werven.  In de onderstaande overzichtstabel zetten we de bedragen voor u naast elkaar:

Eerste aanwerving

vrijstelling voor onbepaalde duur[1] 

Tweede aanwerving

-  1.550 euro / max. 5 kwartalen

-  1.050 euro / max. 4 kwartalen

-  450 euro / max. 4 kwartalen

Derde aanwerving

-  1.050 euro / max. 9 kwartalen

-  450 euro / max. 4 kwartalen

Vierde aanwerving

-  1.050 euro / max. 9 kwartalen

-  450 euro / max. 4 kwartalen

Vijfde aanwerving

-  1.050 euro / max. 9 kwartalen

-  450 euro / max. 4 kwartalen

Zesde aanwerving

-  1.050 euro / max. 9 kwartalen

-  450 euro / max. 4 kwartalen

Eerste werknemer

De doelgroepvermindering voor een eerste aanwerving is voorbehouden voor de nieuwe werkgever die:

  • hetzij voor het eerst een werknemer die (gedeeltelijk) aan de sociale zekerheid onderworpen is in dienst neemt, dat wil zeggen die uit hoofde van de tewerkstelling in dezelfde technische bedrijfseenheid van werknemers nog nooit aan de socialezekerheidswetgeving voor werknemers onderworpen geweest is;
  • hetzij gedurende een periode van 4 opeenvolgende kwartalen die het kwartaal van aanwerving voorafgaan, geen werknemers meer tewerkgesteld heeft die (gedeeltelijk) aan de sociale zekerheid onderworpen waren.

Tweede tot zesde werknemer

De doelgroepvermindering voor een tweede (respectievelijk derde, vierde, vijfde of zesde) aanwerving is voorbehouden voor de werkgever die een tweede (respectievelijk derde, vierde, vijfde of zesde) werknemer in dienst neemt. Om na te gaan of het een tweede (respectievelijk derde, vierde, vijfde of zesde) werknemer betreft, mag de werkgever tijdens de 4 opeenvolgende kwartalen voorafgaand aan het kwartaal van indienstneming van die tweede werknemer nooit meer dan 1 (respectievelijk 2, 3, 4 of 5) volledig of gedeeltelijk aan de sociale zekerheid onderworpen werknemer(s) tegelijkertijd in dienst gehad hebben.

Daarenboven kan de vermindering voor een tweede (respectievelijk derde, vierde, vijfde of zesde) aanwerving slechts in de loop van een kwartaal toegekend worden indien er tijdens dat kwartaal minstens 2 (respectievelijk 3, 4, 5 of 6) werknemers (al dan niet tegelijkertijd) in dienst zijn.

20 kwartalen

De werkgever kan de kwartalen dat hij de vermindering kan genieten, spreiden over een periode van 20 kwartalen

De periode van 20 kwartalen waarbinnen de werkgever de doelgroepvermindering dient uit te putten, loopt vanaf het kwartaal van de aanwerving van de werknemer die het recht op de doelgroepvermindering opent.

Deeltijdse tewerkstelling en onvolledige prestaties

Het bedrag van de doelgroepvermindering (zie de forfaits in de tabel hierboven) geldt per kwartaal en voor volledige kwartaalprestaties, dat wil zeggen, voor een voltijdse werknemer die gedurende het volledige kwartaal prestaties of gelijkgestelde prestaties levert.

In geval van deeltijdse tewerkstelling of onvolledige kwartaalprestaties worden deze bedragen geproratiseerd, evenwel met een correctie die varieert naargelang de prestaties hoger of lager zijn dan 80%, 55% of 27,5% van volledige kwartaalprestaties van een voltijder.

Indien de werknemer echter tijdens het kwartaal minder dan 27,5% van de volledige kwartaalprestaties van een voltijder werkt, zal er geen doelgroepvermindering toegekend worden.  Deze minimumgrens geldt echter niet voor bepaalde werknemers.

Meer informatie?

Wenst u meer informatie over de doelgroepvermindering eerste aanwervingen, dan kan u terecht in ons dossier over de tewerkstellingsmaatregelen op Lex4You.  Klik hiervoor op Sociaal > Dossiers > Tewerkstellingsmaatregelen > Federaal > Eerste aanwervingen. 

Aanwerven zonder zorgen!

Het klimaat om werkgever te worden of om een 2de tot 6de werknemer aan te werven, is nog nooit zo gunstig geweest. Daarenboven betalen werkgevers die minder dan 5 werknemers tewerkstellen een lagere bijdrage aan hun externe dienst voor preventie en bescherming.  We hebben alle informatie over deze voordelen samengebracht op www.aanwervenzonderzorgen.be. Op deze website vindt u 3 luiken:

  • de voordelen voor startende werkgevers;
  • de voordelen betreffende de aanwerving van een 2de tot 6de werknemer;
  • het aanbod van Securex voor startende werkgevers en bedrijfsleiders van KMO's.

Voor de startende werkgevers is op deze website eveneens een loonkostsimulator terug te vinden (bereikbaar via de grijze zone onderaan, links, op deze mini website).

Tax shift… het vervolg !

In het kader van de tax shift werden bovendien een aantal tewerkstellingsbevorderende maatregelen genomen. De tweede golf van die maatregelen is dit jaar in werking getreden. Raadpleeg ons artikel van 13 december 2017 voor meer informatie.

 


[1] Enkel voor aanwervingen die plaatsvinden tussen 1 januari 2016 en 31 december 2020. Opgelet, de werkgever is wel nog de bijkomende bijdragen verschuldigd (de vrijstelling geldt immers enkel voor de basiswerkgeversbijdragen).

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 22-02-2018