To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Hervorming van de structurele vermindering - De eerste fase start op 1 april

02/02/2016

Hervorming van de structurele vermindering - De eerste fase start op 1 april

We hebben het reeds enkele malen aangekondigd: de structurele vermindering, de automatische vermindering van de sociale lasten die geldt voor alle werkgevers, zal in verschillende stappen hervormd worden. En de eerste fase van deze hervorming gaat bij het begin van het 2de kwartaal van 2016 van start[1].

De structurele vermindering zal kleiner worden, behalve voor de lage lonen, omdat ze meer op deze categorie toegespitst zal worden. Om dit te bereiken, zal het begrip 'laag loon' uitgebreid worden. Het complement voor de hoge lonen blijft nog bestaan tot in 2017, maar verdwijnt vanaf 2018. Enkel de werknemers van categorie 1[2] worden door deze hervorming beoogd.

'Automatische' vermindering…

De structurele vermindering van de sociale lasten is een 'automatische' bijdragenvermindering voor alle werkgevers. Ze genieten van een forfaitaire vermindering van hun werkgeversbijdragen en, in voorkomend geval, een supplement voor de lage of de hoge lonen[3].

… die hervormd wordt om de verlaging van de werkgeversbijdragen te financieren

De hervorming van de structurele vermindering is gekoppeld aan de algemene verlaging van de werkgeversbijdragen, maar heeft ook tot doel om de werkgevers die werknemers met een laag loon tewerkstellen, een duwtje in de rug te geven. Tijdens de 5 volgende jaren zal deze maatregel op de volgende manier gewijzigd worden:

  • de forfaitaire vermindering zal verlagen van 462, 60 euro (huidig bedrag) tot 438 euro vanaf het 2de kwartaal van 2016 tot eind 2017, om volledig te verdwijnen vanaf 2018. Er zal binnen 2 jaar dus geen forfaitaire vermindering meer bestaan die geldt voor alle werkgevers;
  • het plafond voor de hoge lonen, dat toelaat om een supplementaire vermindering voor de werknemers met een hoog loon te krijgen[4], wordt behouden op 13.401,07 euro in 2016 en 2017, om vervolgens afgeschaft te worden. Vanaf 2018 zal er dus geen supplement hoge lonen meer zijn;
  • het plafond voor de lage lonen zal geleidelijk verhogen, waardoor het uiteindelijk ook de middenlonen zal omvatten:
    • vanaf het tweede kwartaal van 2016 en ook nog in 2017 zal het 6.900 euro bedragen (tegenover 5.560,49 euro nu);
    • in 2018 zal het 8.850 euro bedragen;
    • in 2019 en 2020 zal het 9.035 euro bedragen.

De regering heeft inderdaad aangekondigd dat ze een vermindering van de werkgeversbijdragen wilt voor alle werkgevers (en dit door de verlaging van de patronale basisbijdragen, gefinancierd door de afschaffing van de forfaitaire vermindering en het supplement hoge lonen), maar dat er een bijkomende inspanning zal geleverd worden voor de lage en middenlonen (gerealiseerd door de wijziging van de parameters van de structurele vermindering zoals hierboven uitgelegd).

Lage lonen worden middenlonen

Dankzij de verhoging van het plafond voor de lage lonen zullen meer werknemers met een laag of middenloon het recht openen op een vermindering en deze vermindering zal groter zijn. In tegenstelling tot wat nu het geval is, zullen vanaf 2018 dus enkel de lage en middenlonen nog van de structurele vermindering kunnen genieten. De werkgevers die niet meer van de structurele vermindering kunnen genieten, hebben in ruil wel hun basisbijdragen zien verminderen…[1] Hiervoor werd de programmawet (I) van 24 december 2002 gewijzigd door de "tax shift-wet" van 26 december 2015 (Belgisch Staatsblad van 30 december 2015).

[2] Het gaat over de restcategorie, met uitsluiting van de Sociale Maribel (categorie 2) en de beschutte werkplaatsen (categorie 3). Voor deze laatste categorieën worden andere maatregelen voorzien, aangezien voor hen de hervorming niet op dezelfde manier kan gebeuren als voor categorie 1.

[3] U kan een gedetailleerde uitleg over deze vermindering terugvinden in ons dossier "Tewerkstellingsmaatregelen", onder de rubriek "Federaal".

[4] Deze parameter werd indertijd ingevoerd om een braindrain tegen te gaan.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 02-02-2016