To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Fiscale werkbonus verhoogd op 1 januari 2016

15/01/2016

Hoewel de fiscale werkbonus nog maar net verhoogd werd op 1 augustus 2015 (samen met de sociale werkbonus), werd deze fiscale gunstmaatregel opnieuw versterkt op 1 januari 2016.

De fiscale werkbonus vanaf 1 januari 2016

De fiscale werkbonus is een vermindering van bedrijfsvoorheffing voor werknemers met een laag inkomen die recht hebben op een vermindering van sociale zekerheidsbijdragen (de zgn. sociale werkbonus).

Deze fiscale werkbonus werd op 1 januari 2016 verhoogd van 17,81% naar 28,03% van de effectief toegekende sociale werkbonus (met een maximum van 420 euro per jaar)[1].

Zijn er andere geplande verhogingen?

Naast de verhoging van de fiscale werkbonus op 1 januari 2016, wordt een volgende verhoging voorzien op 1 januari 2019:

INKOMSTENJAAR

FISCALE
 WERKBONUS

GRENSBEDRAG
PER JAAR in €

Vanaf 1 januari 2016

28,03%

420

Vanaf 1 januari 2019

33,14%

500

Meer info?

Voor wie interesse heeft in een uitvoerige uiteenzetting over de tax shift, organiseren we in januari een specifiek seminarie over dit onderwerp. Verschillende data staan gepland:

    • 21 januari 2016 in Kortrijk;
    • 25 januari 2016 in Antwerpen;
    • en 26 januari 2016 in Gent.

Inschrijven kan via onze opleidingskalender![1] Programmawet van 10 augustus 2015, Belgisch Staatsblad van 18 augustus 2015, 2de editie. In tegenstelling tot de verhoging van de fiscale werkbonus op 1 augustus 2015, ging de verhoging van de fiscale werkbonus op 1 januari 2016 niet gepaard met een verhoging van de sociale werkbonus.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 15-01-2016