To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Eerste aanwervingen nog voordeliger vanaf 2016

04/11/2015

De doelgroepvermindering eerste aanwervingen wordt binnenkort nog interessanter: voor de eerst aangeworven werknemer zouden geen patronale basisbijdragen meer verschuldigd zijn, en dit voor onbepaalde duur, en bovendien zal de vermindering uitgebreid worden tot de 6de werknemer. De ministerraad keurde hierover vorige vrijdag een ontwerp van koninklijk besluit goed en voert hiermee reeds een deel van de tax shift uit.

Bedoeling is dat deze hernieuwde maatregel in werking treedt vanaf 1 januari 2016. Voor werknemers aangeworven in 2015 zou een overgangsmaatregel gelden. We komen hier uiteraard op terug zodra deze maatregel officieel is.

Hoe ziet de doelgroepvermindering eruit?

Huidige situatie

Een werkgever die zijn eerste werknemers in dienst neemt, kan momenteel van de volgende verminderingen genieten:

1ste werknemer

€ 1.550 - 5 kwartalen

€ 1.050 - 4 kwartalen

€ 450 - 4 kwartalen

2de werknemer

€ 1.050 - 5 kwartalen

€ 450 - 8 kwartalen

3de werknemer

€ 1.050 - 5 kwartalen

€ 450 - 4 kwartalen

/

4de werknemer

€ 1.000 - 5 kwartalen

€ 400 - 4 kwartalen

/

5de werknemer

€ 1.000 - 5 kwartalen

€ 400 - 4 kwartalen

/

6de werknemer

geen vermindering

Situatie vanaf 2016

De hervorming van de doelgroepvermindering eerste aanwervingen heeft als gevolg dat:

    • als u een eerste werknemer aanwerft tussen 1 januari 2016 en 31 december 2020, u geen enkele patronale basisbijdrage[1] meer betaalt, en dit voor onbepaalde duur;
    • de huidige verminderingen voor de eerste tot de vijfde werknemer worden doorgeschoven naar de tweede tot de zesde werknemer.

Goed om weten is dat bij de doelgroepvermindering eerste aanwervingen het recht wordt geopend door de aanwerving van een nieuwe werknemer, maar dat de werknemer die het recht opent, niet noodzakelijk de werknemer hoeft te zijn waarvoor u de vermindering vraagt. Werft u dus een eerste werknemer aan in 2016, dan kan u nadien de vrijstelling van de basisbijdragen zonder problemen voor een andere werknemer genieten, ook indien de werknemer die oorspronkelijk het recht opende op dat moment niet meer in dienst is!

Een werkgever die zijn eerste werknemers in dienst neemt in de periode van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2020 zal dus van de volgende verminderingen kunnen genieten:

1ste werknemer

geen basisbijdragen - onbeperkt in de tijd

2de werknemer

€ 1.550 - 5 kwartalen

€ 1.050 - 4 kwartalen

€ 450 - 4 kwartalen

3de werknemer

€ 1.050 - 5 kwartalen

€ 450 - 8 kwartalen

4de werknemer

€ 1.050 - 5 kwartalen

€ 450 - 4 kwartalen

/

5de werknemer

€ 1.000 - 5 kwartalen

€ 400 - 4 kwartalen

/

6de werknemer

€ 1.000 - 5 kwartalen

€ 400 - 4 kwartalen

/

Overgangsmaatregel voor werknemers aangeworven in 2015

Voor werknemers die aangeworven werden in 2015, zullen vanaf 2016 ook de nieuwe verminderingsbedragen van toepassing zijn, maar niet de verhoogde duurtijd. De nieuwe verminderingsbijdragen zullen dus enkel van toepassing zijn tijdens de resterende kwartalen.

Voorbeeld: een werkgever nam in januari 2015 een eerste werknemer aan. Deze opende het recht op een doelgroepvermindering van 1.550 euro gedurende 5 kwartalen, 1.050 euro gedurende 4 kwartalen en 450 euro gedurende 4 kwartalen. Vanaf 1 januari 2016 moeten er voor een eerste aanwerving evenwel geen basisbijdragen meer betaald worden en dit onbeperkt in de tijd. Omdat de aanwerving echter reeds in 2015 plaatsvond, zal de werkgever voor deze werknemer wel van de vrijstelling van de basisbijdragen kunnen genieten, maar slechts voor de 9 resterende kwartalen (en dus niet onbeperkt in de tijd).

En wat met aanwervingen vóór 2015?

De hierboven besproken overgangsmaatregel geldt niet voor werknemers die al vóór 2015 in dienst waren. Voor hen blijven de oude regels van toepassing.

Ons advies

Overweegt u om een eerste werknemer aan te werven en wenst u onbeperkt in de tijd van de vrijstelling van de patronale basisbijdragen te genieten, wacht dan nog even met aanwerven tot de nieuwe regels van toepassing zijn. Werft u hem nog dit jaar aan, dan zal u immers wel van de vrijstelling kunnen genieten, maar niet onbeperkt in de tijd.

Ook indien u een zesde werknemer wil aanwerven, wacht u best nog even tot volgend jaar. Om te kunnen genieten van de vermindering voor de zesde werknemer, moet deze immers in dienst gekomen zijn in 2016. Werkgevers die in 2015 al 6 werknemers in dienst hadden, zullen in 2016 niet van de doelgroepvermindering zesde aanwervingen kunnen genieten.

Voor een tweede tot een vijfde aanwerving tenslotte kan het aan te raden zijn nog twee maanden te wachten. Hierdoor zal u gedurende de hele duur van de doelgroepvermindering van de verhoogde verminderingsbijdragen kunnen genieten, en niet enkel tijdens de resterende kwartalen.[1] Afhankelijk van het paritair comité waaronder u ressorteert, zal u wel nog enkele bijkomende werkgeversbijdragen verschuldigd zijn.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 04-11-2015