To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

De “taxshift” voor de non-profit: de lastenverlaging vanuit de sociale Maribel wordt interessanter

27/07/2016

Werkgevers uit de non-profit sectoren krijgen vanaf 2016 een belangrijk gedeelte van de taxshift middelen toegekend via een versterking van de Sociale Maribel.

Een onlangs gepubliceerd koninklijk besluit[1] maakt de lastenverlaging voor de non-profit sector aantrekkelijker. Uitleg over de principes van de sociale Maribel vindt u in ons artikel van 25 januari 2016.

De sociale Maribel

De grote krachtlijnen van de wijziging zijn de volgende:

  • De forfaitaire vermindering wordt verhoogd;
  • Het toepassingsgebied van het voordeel wordt uitgebreid naar een aantal werknemers van de gemeenschapdiensten bevoegd voor jeugdbescherming, kinderopvang en sport en cultuur;
  • De wetgever streeft naar 100% financiering van de werkelijke loonkost van de bijkomende banen die gecreëerd worden (tot nu toe bestond er een plafond);
  • Onder bepaalde voorwaarden mag het sectorfonds tussenkomen om bestaande, bedreigde Maribelbanen te vrijwaren. Noteer dat voorheen het fonds enkel tussen kwam voor de financiering van extra gecreëerde banen.

Bijdragevermindering

Basisbedrag

Sinds 1 januari 2014 bedraagt het basisbedrag van de forfaitaire vermindering 395,45 euro per werknemer en per kwartaal

Verhoging van de vermindering

De forfaitaire vermindering wordt geleidelijk opgetrokken per werknemer en per kwartaal en een eerste keer is dit gebeurd op 1 januari 2016.

Deze vermindering wordt toegepast vanaf de bijdrage berekening voor het 2de kwartaal van 2016.

In de tabel hieronder vindt u een overzicht van de verhogingen.

Vanaf

Forfaitaire vermindering

Forfaitaire vermindering -
PC 330
(behalve tandprothesen)

Forfaitaire vermindering-overheidssector

01/01/2016

409,37

412,75

411,05

01/04/2016

443,86

447,24

442,83

01/01/2018

465,29

468,67

462,57

01/01/2019

482,67

486,05

478,57

01/01/2020

504,10

507,48

498,31

De sociale Maribel tussenkomst gebeurt niet automatisch

Een werkgever die een tussenkomst wenst te bekomen, moet hiervoor een schriftelijke aanvraag indienen bij het sectorfonds.

Meer informatie over de fondsen vindt u via de volgende link: http://www.werk.belgie.be/erkenningenDefault.aspx?id=520

Cumul met IPA-korting

De IPA-korting van 1% op de bedrijfsvoorheffing blijft behouden voor de non-profit sector.

Hoe kan Securex u helpen?

Mocht u vragen hebben over de toepassing van het voordeel of  hebt u hulp nodig bij het opmaken van een aanvraag, aarzel dan niet om uw Legal Advisor te contacteren.

 


[1] Koninklijk besluit van 1 juni 2016, Belgisch Staatsblad 17 juni 2016.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 27-07-2016