To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

IPA-korting 1% afgeschaft vanaf 1 april 2016

25/03/2016

De algemene IPA-korting van 1% wordt afgeschaft vanaf 1 april 2016, althans voor wat de profitsector betreft. Deze afschaffing kadert in de “tax shift oefening” waarbij de patronale bijdragen gefaseerd zullen verlaagd worden. In de non-profitsector blijft de IPA-korting van 1% wel behouden.

Waarover gaat het?

De structurele vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing van 1%, kortweg “IPA-korting” genoemd[1], werd in 2007 in het leven geroepen om de hoge loonlasten te verminderen.

Dit percentage werd op 1 januari 2014 verhoogd met 0,12% voor ondernemingen[2] die voldoen aan de voorwaarden van artikel 15 §1-6 W.Venn. Deze verhoging kaderde in de versterking van onze concurrentiepositie tegenover de buurlanden.

Algemene lastenverlaging in het kader van de tax shift

Één van de belangrijkste tax shift maatregelen is de algemene en gefaseerde verlaging van de patronale basisbijdragen. U leest hier alles over in ons artikel van 20 januari 2016.

Deze verlaging zal enerzijds gefinancierd worden door een hervorming van de structurele vermindering van patronale bijdragen (meer informatie hierover vindt u in ons artikel van 8 maart 2016) en anderzijds door een gedeeltelijke afschaffing van de IPA-korting.

De IPA-korting in de profitsector [3]

Op 1 april 2016 zal de algemene IPA-korting van 1% worden afgeschaft voor de profitsector[4].

De 0,12% wordt echter behouden voor de werkgevers die een KMO zijn in de zin van artikel 15 §1-6 W.Venn. Meer informatie over de voorwaarden van artikel 15 §1-6 W.Venn. vindt u terug in ons artikel van 26 februari 2016.

Wat met de IPA-korting in de non-profit [5]?

De IPA-korting van 1% blijft behouden voor de werkgevers van de non-profitsector.

De algemene verlaging van de patronale lasten in het kader van de tax shift, kan voor de non-profitsector immers niet op dezelfde wijze gebeuren zoals voor de profitsector. Reden hiervoor is dat het merendeel van de non-profitwerkgevers onder het toepassingsgebied valt van de sociale maribel[6]

Werkgevers van de non-profitsector kunnen, net zoals de werkgevers uit de profitsector, genieten van de verhoogde 0,12% op voorwaarde dat zij voldoen aan de voorwaarden van artikel 15 §1-6 W.Venn.

Ziet u het bos niet meer door de bomen?

Geen nood. Onderstaand overzicht helpt u ongetwijfeld op weg.

 

Wie?

IPA-korting 1%

Bijkomende IPA 0,12%

Indien voorwaarden art. 15 W.Venn. nageleefd

PROFIT

Ganse profitsector, inclusief:

 • erkende uitzendkantoren
 • Volgende non-profitsectoren[7]:
  • PC 327.110 (soc. werkplaatsen)
  • PC 337 (aanvullend PC non-profit)
  • PC 152 en 225 (vrij onderwijs)

/

X

NON-PROFIT

 •  Werkgevers die onder de sociale maribelregeling vallen;
 • Beschutte werkplaatsen PC 327;
 • PC’s 318, 318.01 en 318.02

X

(X)

 


[1]Deze vrijstelling laat werkgevers toe om een deel van de ingehouden bedrijfsvoorheffing niet door te storten aan de fiscus.

[2] Natuurlijke personen en vennootschappen

[3] Voor deze materie volgen volgende non-profitsectoren de regels van de profitsector: PC 152 en 225, PC 327.110 en PC 337.

[4] De hoge loonlasten worden nu in het kader van de tax shift immers verminderd door een gefaseerde verlaging van de patronale basisbijdragen.

[5] Onder de non-profitsector vallen de werkgevers die onder de sociale maribelregeling ressorteren, de beschutte werkplaatsen (PC 327) en de PC’s 318, 318.01 en 318.02

[6] Deze sociale maribel speelt een belangrijke rol voor de tewerkstelling in de non-profitsector en wordt deels gefinancierd door de algemene IPA-korting. Werkgevers die onder het toepassingsgebied van deze sociale maribel vallen, dienen immers 3/4 van de IPA-korting door te storten naar de sociale maribelfondsen. Voor deze werkgevers zal de patronale lastenverlaging doorgevoerd worden via een versterking van de structurele vermindering.

[7] Het betreft sectoren die tot de non-profitsector behoren, maar voor deze maatregel de regels van de profitsector volgen.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 25-03-2016