To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Het is officieel: de aanwerving van een derde tot zesde werknemer is nu nog voordeliger!

13/02/2017

De verminderingsbedragen die een werkgever kan krijgen in het kader van de doelgroepvermindering eerste aanwervingen zijn nu ook officieel gewijzigd[1]. De bedragen voor de aanwerving van een derde tot een zesde werknemer zijn verhoogd en gelijkgeschakeld. Zoals aangekondigd, zijn de nieuwe bedragen van toepassing op aanwervingen vanaf 1 januari 2017.

Welke voordelen vanaf 1 januari 2017?

De regering wil kleine werkgevers aanmoedigen om aan te werven en dus maakt ze vanaf dit jaar de aanwerving van een derde tot zesde werknemer nog voordeliger door de bedragen van de doelgroepvermindering op te trekken en ze gedurende langere tijd toe te kennen. Daarnaast is de vermindering vereenvoudigd door voor al deze werknemers voortaan dezelfde verminderingsbedragen te gebruiken.

Voor de aanwerving van een eerste en tweede werknemer verandert er niets, net zomin als aan de algemene regels om recht te hebben op de doelgroepvermindering eerste aanwervingen.

Overzichtstabel

In de onderstaande overzichtstabel zetten we de oude en de nieuwe  bedragen voor u naast elkaar. De wijzigingen staan cursief

 

Oude  bedragen

Vanaf 2017

Eerste aanwerving

vrijstelling voor onbepaalde duur[2]

vrijstelling voor onbepaalde duur[3]

Tweede aanwerving

-  1.550 euro / max. 5 kwartalen

-  1.050 euro / max. 4 kwartalen

-  450 euro / max. 4 kwartalen

-  1.550 euro / max. 5 kwartalen

-  1.050 euro / max. 4 kwartalen

-  450 euro / max. 4 kwartalen

Derde aanwerving

-  1.050 euro / max. 5 kwartalen

-  450 euro / max. 8 kwartalen

-  1.050 euro / max. 9 kwartalen

-  450 euro / max. 4 kwartalen

Vierde aanwerving

-  1.050 euro / max. 5 kwartalen

-  450 euro / max. 4 kwartalen

-  1.050 euro / max. 9 kwartalen

-  450 euro / max. 4 kwartalen

Vijfde aanwerving

-  1.000 euro / max. 5 kwartalen

-  400 euro / max. 4 kwartalen

1.050 euro / max. 9 kwartalen

450 euro / max. 4 kwartalen

Zesde aanwerving

-  1.000 euro / max. 5 kwartalen

-  400 euro / max. 4 kwartalen

1.050 euro / max. 9 kwartalen

450 euro / max. 4 kwartalen

Voor welke werknemers?

De nieuwe vrijstellingsbedragen gelden enkel voor werknemers aangeworven vanaf 1 januari 2017.

Voor de werknemers die in dienst getreden zijn vóór die datum, blijven de oude  verminderingsbedragen en de oude  looptijd van toepassing.

Meer informatie?

Wenst u meer informatie over de doelgroepvermindering eerste aanwervingen, dan kan u terecht in ons dossier over de tewerkstellingsmaatregelen op Lex4You.  Klik hiervoor op Sociaal > Dossiers > Tewerkstellingsmaatregelen > Federaal > Eerste aanwervingen. 

 


[1] Koninklijk besluit van 31 januari 2017, Belgisch Staatsblad van 7 februari 2017.

[2] Enkel voor aanwervingen die plaatsvinden tussen 1 januari 2016 en 31 december 2020. Opgelet, de werkgever is wel nog de bijkomende bijdragen verschuldigd (de vrijstelling geldt immers enkel voor de basiswerkgeversbijdragen).

[3] Enkel voor aanwervingen die plaatsvinden tussen 1 januari 2016 en 31 december 2020. Opgelet, de werkgever is wel nog de bijkomende bijdragen verschuldigd (de vrijstelling geldt immers enkel voor de basiswerkgeversbijdragen).

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 13-02-2017