To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Tax shift evaluatie - Waar staan we en wat brengt de toekomst?

25/05/2016

Eén van de belangrijkste doelstellingen van de tax shift is om de werkgeversbijdrage gefaseerd te verlagen naar 25%. Op 1 april 2016 vond reeds een eerste fase van deze verlaging plaats. Welke impact heeft deze eerste verlaging op de loonkost en waar kunnen werkgevers zich nog aan verwachten?

Hoog tijd voor actie!

Dat de loonkost is België onhoudbaar was (is), hoeft geen verder betoog. De bijzondere en sectorale bijdragen nog buiten beschouwing gelaten, moest een werkgever tot voor kort zo’n 32,40% aan basiswerkgeversbijdragen betalen op het loon van een bediende[1]. Onze internationale concurrentiepositie en competitiviteit kwamen hierdoor in het gedrang.

Bovendien hield (houdt) de werknemer in vele gevallen netto minder dan één derde over van de totale loonkost die de werkgever betaalt.

Tax shift als antwoord op deze wanverhouding kost vs. netto

Om aan deze problematiek tegemoet te komen, werd in het kader van de tax shift een algemene en gefaseerde verlaging van de basiswerkgeversbijdragen vanaf 1 april 2016 voorzien.

Concreet zullen deze basiswerkgeversbijdragen van 32,40%[2] als volgt verlaagd worden[3]:

  • 2016 (vanaf 01/04/2016) en 2017: 30%
  • 2018 en 2019: 25%
  • 2020: 24,2%
De eerste fase van deze verlaging (vanaf 1 april 2016) in cijfers

 We vertrekken van de hypothese dat een bruto bonus van 5.000 euro wordt toegekend aan bediende[4].

Onderstaande berekening toont de impact aan van de eerste fase van de verlaging van de werkgeversbijdragen naar 30% op de loonkost voor de werkgever:

 

SITUATIE VOOR 01/04/2016

SITUATIE VANAF 01/04/2016

Kost

 

7.560

 

7.440

WG-bijdragen

32,40%

1.620

30%

1.500

Provisies VKG

18,80%

940

18,80%

940

Bruto

 

5.000

 

5.000

WN-RSZ

13,5%

653,5

13,5%

653,5

Bedrijfsvoorheffing

53,5%

2.325,38

53,5%

2.325,38

Netto

 

2.021,12

 

2.021,12

Concreet is de loonkost  van de werkgever vanaf 1 april 2016 met 120 euro gedaald op een bruto bonus van 5.000 euro.

Wat zal de impact zijn van de verdere verlaging naar de toekomst toe?

De vraag rijst nu wat de impact zal zijn op de loonkost van de verdere verlaging van de werkgeversbijdragen naar 25% tegen 2018. We vertrekken van dezelfde hypothese.

 

SITUATIE VOOR 01/04/2016

SITUATIE VANAF 01/04/2016

SITUATIE VANAF 01/01/2018

Kost

 

7.560

 

7.440

 

7.190

WG-bijdragen

32,40%

1.620

30%

1.500

25%

1.250

Provisies VKG

18,80%

940

18,80%

940

18,80%

940

Bruto

 

5.000

 

5.000

 

5.000

WN-RSZ

13,5%

653,5

13,5%

653,5

13,5%

653,5

Bedrijfsvoorheffing

53,5%

2.325,38

53,5%

2.325,38

53,5%

2.325,38

Netto

 

2.021,12

 

2.021,12

 

2.021,12

Vergeleken met 1 april 2016, zal de werkgeversbijdrage in 2018 verder dalen met 5%, ofwel met 250 euro in het concrete voorbeeld. Vergeleken met de situatie vóór de tax shift (vóór 1 april 2016), zal de loonkost tegen 2018 met 370 euro dalen. Voor de werknemer verandert er in se niets, waardoor de discrepantie tussen de kostprijs van de werkgever en hetgeen de werknemer netto overhoudt, verkleint.

Geen tax shift zonder verschuiving

De “tax shift” is natuurlijk meer dan dat. Rekening houdende met het feit dat dit begrip een verschuiving van lasten op arbeid naar andere bronnen van inkomsten betekent, moet de verlaging van de werkgeversbijdragen op één of andere manier gecompenseerd worden.

Dit zal enerzijds gebeuren door een gedeeltelijke afschaffing van de IPA-korting en anderzijds door een reeks wijzigingen aan de structurele vermindering van de patronale bijdragen[5].

 
Wat is de concrete impact voor uw bedrijf?

Wil u de concrete impact van deze ganse “tax shiftoefening” op uw bedrijf kennen?

Contacteer dan zeker uw Client Advisor. Indien gewenst kunnen wij immers een nauwkeurig rapport maken van de impact van de tax shift op maat van uw bedrijf.

Wil u meer weten over de andere maatregelen van de tax shift?

Naast bovenstaande maatregelen heeft de tax shift ook een belangrijke invloed op tal van andere vlakken. Denk bijvoorbeeld aan de verdere versterking van de gedeeltelijke vrijstelling van nacht- en ploegenarbeid, de invoering van een nieuwe speculatiebelasting, de verhoging van het tarief van de roerende voorheffing,….

Meer informatie hierover vindt u in de diverse artikels uit onze nieuwsrubriek op Lex4You die aan dit onderwerp gewijd zijn.

 


[1] Voor arbeiders komen hier nog de vakantiebijdragen van 5,65% bij (2016).

[2] Idem voetnoot 1. Deze verlaging betreft enkel de basisbijdragen en niet de bijzondere en sectorale bijdragen die, afhankelijk van de sector waartoe de werkgever behoort, verschuldigd zijn.

[3] Principes van toepassing voor de profitsector.

[4] In dit voorbeeld wordt geen rekening gehouden met de bijzondere en sectorale bijdragen die afhankelijk van het paritair comité verschuldigd zijn.

[5] Let wel. Deze principes zijn van toepassing op de profitsector. In de non-profitsector zal de tax shift op een andere wijze worden doorgevoerd.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 25-05-2016