To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

De Brusselse hervorming van de RSZ verminderingen voor oudere werknemers is uitgesteld

21/06/2016

De Brusselse minihervorming van de doelgroepvermindering oudere werknemers die op 1 juli 2016 moest in werking treden is uitgesteld tot 1 oktober 2016.

Ter herinnering, het beleid van de tewerkstellingsmaatregelen werd geregionaliseerd tijdens de 6de Staatshervorming. De nieuwe maatregelen in het kader van de doelgroepverminderingen zullen in Vlaanderen in werking treden op 1 juli 2016. In Wallonië is er ook een hervorming in voorbereiding, maar deze zal pas in 2017 een feit zijn. Wij houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen hieromtrent.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 21-06-2016