To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

COVID-19 kan soms een beroepsziekte of arbeidsongeval zijn

22/10/2020

Is één van uw werknemers is besmet met Covid-19? Onder bepaalde voorwaarden kan een besmetting met het coronavirus worden erkend als een beroepsziekte of een arbeidsongeval.

Hieronder leest u wat die voorwaarden zijn.

 

Covid-19 en arbeidsongeval

 

Definitie

De arbeidsongevallenwet omschrijft een arbeidsongeval als ‘elk ongeval dat een werknemer tijdens en door het feit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst overkomt en dat een letsel veroorzaakt’. Een ongeval op de weg naar en van het werk wordt ook als een arbeidsongeval beschouwd.

Voor een arbeidsongeval moeten de volgende voorwaarden vervuld zijn:

  1. een plotselinge gebeurtenis;
  2. het bestaan van een letsel (in dit geval Covid-19);
  3. een oorzakelijk verband tussen het ongeval en het letsel;
  4. het ongeval moet zich tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voordoen;
  5. het ongeval moet zich door het feit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voordoen.

 

Is Covid-19 een arbeidsongeval?

Fedris (het federaal agentschap voor beroepsrisico’s) is van mening dat Covid-19 als een arbeidsongeval kan worden beschouwd als die voorwaarden (1 tot 5) zijn vervuld.

We weten dat het coronavirus zich tussen mensen verspreidt via kleine druppeltjes die vrijkomen bij hoesten of niezen. Die druppeltjes kunnen terecht komen op voorwerpen en oppervlakken. Zo kan het virus iedereen besmetten die de druppeltjes inademt of op de handen krijgt en nadien zijn mond, neus of ogen aanraakt.

Concreet kan een werknemer die contact heeft met een collega die drager is van het virus of een besmet voorwerp aanraakt op zijn beurt besmet worden met het coronavirus.

Volgens Fedris kan contact met de druppeltjes of met een besmet oppervlak een plotselinge gebeurtenis uitmaken, voor zover die gebeurtenis kan worden vastgesteld als zijnde aan de oorsprong van het letsel en het om een welbepaalde gebeurtenis in tijd en ruimte gaat, met name de incubatieperiode van het coronavirus.

Dus als de werknemer kan aantonen dat hij tijdens de uitvoering van zijn werk in contact kwam met een besmet persoon of een besmet oppervlak kan dat met een plotselinge gebeurtenis worden gelijkgesteld.

Het bewijs van de plotselinge gebeurtenis kan met alle rechtsmiddelen worden geleverd, met inbegrip van getuigenissen.

Fedris benadrukt bovendien dat zelfs als wordt bewezen dat de besmetting niet kon gebeuren ten gevolge van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, het wettelijk vermoeden niet kan worden weerlegd.

Het letsel wordt immers tot bewijs van het tegendeel geacht zijn oorsprong te vinden in een ongeval als de werknemer, naast het bestaan van een letsel, het bestaan van een plotselinge gebeurtenis aantoont.

Als de werknemer de plotselinge gebeurtenis bewijst, is het dus heel goed mogelijk dat de coronavirusbesmetting van een werknemer als arbeidsongeval wordt erkend.

 

Wat moet u onthouden?

Als een werknemer die besmet is met het coronavirus kan bewijzen dat hij tijdens de uitvoering van zijn werk in contact is geweest met een besmet persoon of voorwerp is er een vermoeden van arbeidsongeval.

Als uw werknemer getroffen is door een arbeidsongeval moet u dit melden aan uw arbeidsongevallenverzekeraar.

 

Covid-19 en beroepsziekte

Covid-19 wordt voor bepaalde werknemers in welbepaalde sectoren als beroepsziekte erkend. De betrokkenen kunnen een vergoeding aanvragen bij Fedris als ze getroffen zijn door het coronavirus.

 

Voor wie geld dit?

Het gaat om werknemers:

  • in de gezondheidszorg die een aanzienlijk verhoogd risico lopen op besmetting met het virus;
  • die werkzaam zijn in cruciale sectoren en essentiële diensten (vermeld in de bijlage bij het ministerieel besluit van 23 maart 2020) en die in de periode van 18 maart tot en met 17 mei 2020 hebben gewerkt en tijdens die periode besmet zijn geworden.

Voor werknemers in de gezondheidszorg en de cruciale sectoren en essentiële diensten is het vermoeden van beroepsziekte onweerlegbaar.

Werknemers die niet in die sectoren werkzaam zijn kunnen eventueel een erkenning verkrijgen als beroepsziekte. Ze moeten echter bewijzen dat de ziekte haar rechtstreekse en determinerende oorzaak vindt in de beroepsuitoefening, d.w.z. dat zij de ziekte daadwerkelijk hebben opgelopen door hun werk. 

 

Meer info?

Raadpleeg voor aanvullende informatie de FAQ van Fedris.

 

Bron(nen):

  • Fedris.be

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 22-10-2020