To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Telewerk verplicht tot 1 maart 2021

13/01/2021

De langverwachte nieuwe versie van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 is gisterenavond gepubliceerd.

Zoals geweten mogen de autorijscholen terug de deuren openen. Maar wat ook belangrijk is: alle maatregelen zijn verlengd tot 1 maart 2021. Dat betekent onder andere dat telewerk, als het mogelijk is, tot die datum verplicht blijft.

Bovendien moeten nu alle werkgevers de gegevens van de in het buitenland wonende werknemers bijhouden in een register. Die verplichting geldt sinds gisteren, 12 januari 2021.

Het volgende overlegcomité zal op 22 januari plaatsvinden. Dan kunnen er eventueel andere versoepelingen aangekondigd worden.

 

Telewerk blijft verplicht tot 1 maart

Aangezien de minister alle bestaande maatregelen verlengt tot 1 maart 2021, blijft telewerk ook tot die datum verplicht. Tenzij het telewerk onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening.

Als telewerk onmogelijk is, moeten er passende maatregelen genomen worden om de veiligheid te garanderen. U volgt daarvoor de procedures die op sectoraal of ondernemingsniveau zijn opgesteld.

Als uw werknemer niet kan telewerken, dan moet u hem een attest bezorgen dat aantoont dat hij niet kan telewerken.

Download daarom ons document voor essentiële verplaatsingen en telewerk. U vult dat document in en geeft het mee met uw werknemer. Zij kunnen dat documenten dan voorleggen bij een controle.

 

Houd een register bij voor uw werknemers die in het buitenland wonen

Tot gisteren moesten enkel werkgevers in de bouwsector en enkele andere sectoren de gegevens bijhouden van hun werknemers die in het buitenland gedomicilieerd waren. Die verplichting wordt vanaf 12 januari tot 1 maart 2021 uitgebreid naar alle werkgevers.

Die verplichting geldt niet voor uw grensarbeiders.

Werkgevers en opdrachtgevers zijn verplicht om voor alle in het buitenland wonende en verblijvende werknemers en zelfstandigen die langer dan 48 uur in België komen werken, de volgende gegevens bij te houden:

  • de naam en voornamen;
  • de geboortedatum;
  • het rijksregisternummer;
  • de verblijfplaats van de werknemer of zelfstandige gedurende zijn werkzaamheden in België;
  • het telefoonnummer waarop de werknemer of zelfstandige kan worden gecontacteerd;
  • indien van toepassing, de aanduiding van de personen waarmee de werknemer of zelfstandige tijdens zijn werkzaamheden in België samenwerkt.

U houdt dat register bij tot 14 dagen na het einde van de werkzaamheden.

Bovendien moeten deze werknemers of zelfstandigen ook een bewijs kunnen voorleggen dat ze maximum 72 uur vóór aanvang van hun werk in België een negatieve coronatest hebben afgelegd.

Dit negatief resultaat kan worden gecontroleerd door de preventieadviseurs-arbeidsartsen.  En ook door alle diensten en instellingen belast met het toezicht op de naleving van de verplichtingen opgelegd in het raam van de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

 

Autorijscholen mogen terug de deuren openen

Tot slot bepaalt het ministerieel besluit ook nog dat de autorijscholen en de scholen voor een opleiding in de luchtvaart vanaf 12 januari terug mogen openen.

 

 

Bronverwijzing:

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 13-01-2021