To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Telewerk: geen improvisatie, maar organisatie!

30/06/2020

Sinds 4 mei is telewerk niet meer verplicht in niet-essentiële bedrijven. Het blijft aanbevolen voor de werknemers waarvan de functie dit toelaat. Langzaam maar zeker gaan werknemers terug aan het werk. Daarbij moeten ze natuurlijk rekening houden met de veiligheidsvoorschriften.

Het moment is dus aangebroken om even stil te staan bij uw beleid inzake het telewerken, en een kader hiervoor vast te leggen. Vooral nu de laatste maanden bewezen hebben dat telewerk meestal synoniem is van :

  • minder stress,
  • een betere combinatie tussen het privé- en professionele leven,
  • een betere mobiliteit,
  • en ook een positieve impact zal hebben op uw budget voor 2021.

Optimaliseer telewerk door duidelijke regels vast te leggen

De coronacrisis heeft u ertoe geleid om voor de eerste keer telewerk te organiseren, en de ervaring is positief gebleken? Of organiseerde u reeds telewerk in uw onderneming, maar wenst u de mogelijkheden uit te breiden, om er gemakkelijk gebruik van te maken in de toekomst?

Dan is het nu tijd om erop te waken dat het telewerk optimaal wordt georganiseerd, en duidelijke richtlijnen vast te leggen. Om u te helpen biedt Securex een pakket aan met betrekking tot het telewerk[1]. Dit pakket bevat een policy, en andere onmisbare documenten in geval van structureel of occasioneel telewerk.

Waarom een policy?

Telewerk roept talrijke praktische en juridische vragen op. Telewerk roept heel wat praktische en juridische vragen op, en die regelt u nu eenmaal best op papier. Met een policy telewerk licht u uw werknemers officieel in over:

  • de juridisch bindende afspraken rond telewerk: wat is uw bedrijfsbeleid (wie mag telewerken, wat is de frequentie van het telewerk, …), hoe wordt telewerk vergoed, wat bij een arbeidsongeval, enz.
  • de richtlijnen rond telewerk die in de onderneming zijn vastgesteld: hoe veilig telewerken, wat als de werknemer problemen heeft met internet of telefoon, ...
  • de praktische stappen om telewerk aan te vragen (aanvraagprocedure). 

Een telewerkpolicy legt dus heel nauwkeurig en ruim een reeks richtlijnen vast. Het is dus een ‘must’, zowel voor het structurele als voor het occasionele telewerk. Het document laat toe het telewerk in de beste omstandigheden te organiseren, voor u en uw werknemers, wat ook het type telewerk is dat bij u wordt verricht.

Wat doet Securex voor u?

U kan het telewerkpakket nu al bestellen op onze e-Shop Securex. Uw Legal advisor staat ook ter uwer beschikking indien u een advies op maat wenst.

Meer weten?

Raadpleeg onze fichesTelewerkers via Lex4You > Sociaal > Dossiers > Contracten - Clausules.

Lees het laatste juridisch nieuws over het coronavirus via de rubriek Sociaal > Actuele thema’s > Coronavirus.

 


[1] Un package pour le télétravail structurel, un package pour le télétravail occasionnel et un package ‘all-in’.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 30-06-2020