To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

De pandemie zal het recht op vakantie van uw werknemers in 2021 niet schaden

31/12/2020

De dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van het coronavirus worden nu officieel gelijkgesteld met gewerkte dagen voor de periode van 1 september tot en met 31 december 2020 (de gelijkstelling van de dagen tijdelijke werkloosheid tot en met 31 augustus 2020 was al geregeld).

Tijdelijke werkloosheid telt mee voor de vakantiedagen in 2021

Concreet zullen uw werknemers die in 2020 tijdelijk werkloos werden gesteld dankzij deze maatregel geen nadeel ondervinden op het vlak van hun vakantierechten in 2021: de dagen die niet gepresteerd konden worden zullen immers meegerekend worden om het recht op vakantie in 2021 te bepalen.

Securex heeft al het nodige gedaan

De dagen zijn automatisch gelijkgesteld, u hoeft dus niets te doen.

Bovendien heeft Securex, zoals we begin december hebben aangekondigd, al beslist om de dagen tijdelijke werkloosheid gelijk te stellen, om een vlotte overgang van 2020 naar 2021 te garanderen. De regering had immers al officieus groen licht gegeven voor deze gelijkstelling.

Het aantal dagen wettelijk verlof en het vakantiegeld zullen dus meteen correct worden berekend.

 

Bron:

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 31-12-2020