To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Tijdelijke werkloosheid verhindert leren op de werkplek niet

23/10/2020

Werkgevers die nog gebruik maken van tijdelijke werkloosheid mogen geen beroep doen op derden of studenten om het werk van hun werknemers in tijdelijke werkloosheid uit te voeren.

Maar wat met jongeren die een alternerende opleiding volgen? Mogen zij het praktisch gedeelte van hun opleiding blijven volgen, dat zich in de onderneming afspeelt?

De RVA laat weten dat tijdelijke werkloosheid niet verhindert dat er alternerende opleidingsovereenkomsten worden gesloten en voortgezet, op voorwaarde dat de bedoeling ervan is om nieuwe competenties aan te leren.

 

Opleiden op de werkplek? Ja, maar onder bepaalde voorwaarden

Er mogen nieuwe overeenkomsten worden gesloten (en lopende overeenkomsten mogen worden voortgezet) op voorwaarde dat: 

  • de mentor op het werk is;
  • de onderneming het mogelijk en opportuun vindt dat de stagiair aanwezig is op de werkplek en de competentieverwerving centraal staat;
  • de onderneming de gezondheidsrichtlijnen volgt uit de Generieke gids die werd opgesteld om de verspreiding van het virus tegen te gaan;
  • er zorgvuldig overleg is geweest tussen onderneming en opleidingsverstrekker, zodat kwaliteitsvolle begeleiding en een veilige werkomgeving gewaarborgd kunnen worden.

Voor een overzicht van de verschillende gewestelijke alternerende opleidingen, raadpleegt u het best ons dossier Stage en leertijd.

 

Richtlijnen voor theoretische lessen en richtlijnen voor het praktisch gedeelte van de opleiding

De richtlijnen voor de theoretische lessen worden uitgewerkt door de structuren die binnen elke gemeenschap bevoegd zijn voor onderwijs. De richtlijnen voor de praktische opleiding hangen af van de regels die van toepassing zijn binnen de onderneming waar de opleiding wordt gegeven.

 

Tijdelijke werkloosheid voor leerlingen?

Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen stagiairs die een beroepsopleiding volgen en leerlingen die een alternerende opleiding volgen en onderworpen zijn aan de sociale zekerheid.

Stagiairs hebben geen recht op tijdelijke werkloosheid, leerlingen in alternerende opleiding wel voor de uren van de praktijkopleiding. U vindt meer informatie op pagina 33 van de FAQ van de RVA.

 

Bron:

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 23-10-2020