To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

10 arbeidsrechtelijke maatregelen in de strijd tegen corona gepubliceerd

30/12/2020

In ons artikel van 7 december kondigden we aan dat de regering een wetsontwerp had ingediend met 10 arbeidsrechtelijke maatregelen in de strijd tegen corona.

Dat wetsontwerp is nu goedgekeurd en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De maatregelen zijn nu dus officieel.

 

Het gaat om de volgende maatregelen:

  • Uitbreiding van de gelegenheidsarbeid in 2021 van 30 naar 60 dagen in de landbouw en van 65 naar 100 dagen in de tuinbouw. Als activiteiten in land- en tuinbouw worden gecombineerd kan er in 2021 voor maximaal 100 dagen gebruik worden gemaakt van gelegenheidsarbeid.

In 2021 zal per arbeider dus voor maximaal 100 dagen gebruik gemaakt kunnen worden van de beperkte RSZ onderwerping. En dat in plaats van de gebruikelijke 65 dagen. De regering voorziet bijkomende voorwaarden voor nog eens 35 extra dagen met beperkte onderwerping aan de RSZ in de fruitteelt.

  • Er wordt een compensatie voorzien voor de betaling van het vakantiegeld in 2021 van zowel de arbeiders als de bedienden. Voor elk van beide categorieën voorziet de regering een budget van 93.582.741 euro.

De RSZ zou de premie berekenen op basis van de tijdelijke werkloosheid in het tweede kwartaal van 2020. Enkel ondernemingen met minstens 10% tijdelijke werkloosheid in het tweede kwartaal van 2020 komen in aanmerking. De RSZ zou het bedrag automatisch uitbetalen.

De volgende paritaire comités worden als paritaire comités uit de zorg beschouwd:

PC 318

PC 319

PC 330

PC 331

PC 332

PC 322 (indien de betrokken uitzendkracht in één van de hierboven vermelde paritaire comités werkt).

Deze regeling is ook van toepassing op SWT-ers of bruggepensioneerden die opnieuw bij hun voormalige werkgever aan de slag gaan.

Deze mogelijkheid bestaat tot 31 maart 2021.

  • Het wordt ook mogelijk om 120 bijkomende vrijwillige overuren te presteren in het vierde kwartaal van 2020. Ook in het eerste kwartaal van 2021 kunnen er 120 bijkomende vrijwillige overuren gepresteerd worden.

Deze mogelijkheid bestaat in de cruciale sectoren die vastgelegd worden in de bijlage bij het ministerieel besluit van 28 oktober 2020. Ook leveranciers, producenten of (onder)aannemers die goederen of diensten leveren aan de cruciale sectoren kunnen hiervan gebruik maken.

Let op: in het tweede kwartaal van 2020 hadden sommige van deze sectoren ook al de mogelijkheid om gebruik te maken van 120 bijkomende vrijwillige overuren. Gebruikte u in het tweede kwartaal al bijkomende vrijwillige overuren? Dan moet u dat aantal aftrekken van de 120 bijkomende vrijwillige overuren in het vierde kwartaal van 2020.

Een werknemer kan in 2020 dus maximaal 120 bijkomende vrijwillige overuren presteren.

Stel dat uw werknemer in het tweede kwartaal van 2020 al 90 bijkomende vrijwillige overuren heeft gepresteerd, dan kan hij er in het vierde kwartaal maar 30 meer presteren.

  • De tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht door het coronavirus voor de quarantaine van het kind van uw werknemer krijgt nu ook een wettelijke basis.

Let op: bij de invoering van de maatregel worden de regels voor de sluiting van de school of de crèche van het kind van uw werknemer verstrengd. Als beide ouders samenwonen, zullen de ouders niet meer op hetzelfde moment recht hebben op tijdelijke werkloosheid omwille van de sluiting van de school of de crèche.

 

Bronverwijzing:

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 30-12-2020