To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Vervang uw tijdelijk werkloze werknemers niet!

07/07/2020

De regering heeft recent verduidelijkt dat werkgevers werknemers die tijdelijk werkloos zijn omwille van overmacht door het coronavirus niet mogen vervangen door derden of studenten[1].

Die bepaling treedt in werking op 13 juli 2020.

Waarom voert de regering dit verbod in?

De regering verbiedt nu uitdrukkelijk dat u uw werknemers die werkloos zijn door het coronavirus vervangt door studenten of derden. Bij derden moet u bijvoorbeeld denken aan uitzendwerknemers of studenten.

Dit uitdrukkelijk verbod betekent evenwel niet dat u vóór 13 juli wel derden of studenten kan of kon inschakelen om werkloze werknemers te vervangen. Als u werknemers tijdelijk werkloos stelt, moet u immers altijd kunnen bewijzen dat er een reden was om van de tijdelijke werkloosheid gebruik te maken.

Gebruikt u vóór 13 juli uitzendkrachten of studenten om uw werkloze werknemers te vervangen?

Dan kan de sociale inspectie bij een controle oordelen dat er geen reden was om tijdelijke werkloosheid in te roepen. Er was dan immers werk dat door anderen, die eventueel goedkoper zijn, werd uitgevoerd. De inspectie kan in die situaties ook nu al de tijdelijke werkloosheid weigeren.

Het ingevoerde verbod is dus eerder een uitdrukkelijke verduidelijking van de bestaande regels.

Zijn er uitzonderingen op het verbod?

Er is inderdaad één uitzondering op dit verbod.

Artsen kunnen in de coronacrisis een specifiek quarantainegetuigschrift opstellen. Uit dat getuigschrift blijkt dat de werknemer niet ziek is, maar bijvoorbeeld in contact is gekomen met een persoon die besmet is met het coronavirus. De werknemer moet dan in quarantaine blijven.

Als die werknemer niet kan telewerken, heeft hij recht op tijdelijke werkloosheidsuitkeringen. In dat geval, kan u de werknemer wél vervangen. Dat is ook logisch. De reden voor de werkloosheid is immers niet een gebrek aan werk, maar de quarantainemaatregel.

Wat is de sanctie als u het verbod niet naleeft?

Als u toch gebruik maakt van derden of studenten om uw tijdelijk werkloze werknemers te vervangen, dan moet u het normale loon aan uw werknemers betalen. En dat voor alle dagen waarop u hen vervangen heeft.

Wat doet Securex voor u?

Heeft u nog vragen over deze maatregel of twijfelt u of u een werknemer kan vervangen? Neem dan contact op met uw Legal advisor.

 


[1] Bijzondere-machtenbesluit nr. 37 tot uitvoering van artikelen 2 en 5 van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) tot ondersteuning van de werknemers, Belgisch Staatsblad 3 juli 2020 (tweede editie).

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 07-07-2020