To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Grensarbeid, telewerk en corona: tot 30 juni 2021 geen wijziging van socialezekerheidsstelsel

03/12/2020

Een werknemer die in België werkt en in het buitenland woont, is een grensarbeider. In principe moet een werknemer ook minstens één keer per week tussen zijn woonland en werkland pendelen om als grensarbeider beschouwd te worden.

Een grensarbeider betaalt socialezekerheidsbijdragen in zijn werkland. Dat is toch zo als hij maximaal 25% van zijn arbeidstijd in zijn woonland presteert.

 

Wat als een grensarbeider moet thuiswerken omwille van corona?

Door de coronacrisis werken veel werknemers sinds maart 2020 bijna permanent van thuis. Grensarbeiders werken dit jaar dus vaak veel meer dan 25% van hun arbeidstijd in hun woonland.

In principe zouden de socialezekerheidsbijdragen van die werknemers dan in hun woonland betaald moeten worden. Als een grensarbeider omwille van corona verplicht moet thuiswerken, is dat evenwel een overmachtssituatie. De werknemer wordt immers door overheidsmaatregelen verplicht om van thuis te werken.

Daarom heeft de RSZ beslist om periodes van thuiswerk omwille van corona te neutraliseren tot 30 juni 2021.

Presteert één van uw grensarbeiders in die periode meer dan 25% van zijn arbeidstijd in zijn woonland omwille van coronamaatregelen? Dan blijft u toch in België RSZ-bijdragen betalen voor die werknemer.

 

En wat met de fiscus?

Ook voor de fiscus kan het een verschil maken als een grensarbeider zijn prestaties in zijn woonland levert.

Om te vermijden dat het verplichte telewerk een ongewenst effect heeft op de fiscale situatie van een grensarbeider, heeft België met de meeste buurlanden een annex bij het dubbelbelastingverdrag gesloten.

België sloot een annex met de volgende landen:

  • Nederland
  • Duitsland
  • Frankrijk
  • Groothertogdom Luxemburg

In die annexen wordt bepaald dat de prestaties die omwille van corona van thuis geleverd worden, toch beschouwd worden als prestaties in het land waar ze zonder coronamaatregelen zouden gepresteerd zijn. Zo hebben de coronamaatregelen geen invloed op de regels over de belasting.

De annexen zijn al verschillende keren verlengd en de huidige zijn van toepassing tot en met 31 december 2020. Ze kunnen nog wel verlengd worden.

Met andere landen werden er geen specifieke annexen afgesloten. Woont uw werknemer in een ander land? Dan moet hij nagaan wat er in het dubbelbelastingverdrag met dat land vermeld wordt.

 

Heeft u nog vragen over internationale tewerkstelling?

Heeft u nog vragen over grensarbeid of internationale tewerkstelling in het algemeen? Contacteer dan ons international mobility team op international.mobility@securex.eu.  

 

Bronverwijzingen:

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 03-12-2020