To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Wat met de vakantie van uw personeel na 3 mei?

04/21/2020

In de week van 20 april zal de Nationale Veiligheidsraad met meer nieuws komen over de geleidelijke afbouw van de coronamaatregelen na 3 mei. Tot en met die dag blijven de basisregels onveranderd gelden, maar heel wat bedrijven bereiden zich al voor op de heropstart van hun activiteit die daarna volgt.

Dat roept onder meer de vraag op: wat met de vakantieplanning van uw personeel? Hieronder delen wij enkele juridische en praktische tips met u.

Kan ik mijn personeel verbieden om vakantie te nemen bij de heropstart?

In principe niet. Bij vakantiedagen en inhaalrust geldt de regel: de werknemer en werkgever moeten onderling tot een akkoord komen over de vakantieperiode van de werknemer. De enige uitzondering op die regel zijn collectieve sluitingsdagen die sommige ondernemingen of sectoren afspreken.

Een akkoord tussen u en de werknemer is bindend. Dus als u met uw werknemer reeds was overeengekomen dat hij of zij vakantiedagen neemt in de maand mei, dan heeft de werknemer recht op die dagen. U kunt die vakantieperiode niet eenzijdig intrekken, zelfs niet met als reden dat u na 3 mei uw activiteit gaat heropstarten. Als u daarentegen samen tot een nieuw akkoord komt, is er natuurlijk geen probleem.

Bij nieuwe aanvragen van vakantieperiodes heeft u anderzijds wel het recht om te weigeren, als hierdoor de werkorganisatie of dienstverlening in het gedrang komt. Een beurtregeling kan dan bijvoorbeeld een praktische oplossing zijn.

Kan ik eisen dat mijn personeel zoveel mogelijk vakantie opneemt in de zomer?

Neen. Stel, u denkt dat uw onderneming na de zomervakantie weer op volle toeren zal beginnen draaien. Maar net in het najaar willen uw werknemers misschien opgespaarde vakantiedagen opnemen. U zou hierop kunnen anticiperen door aan uw personeel te vragen om zoveel mogelijk vakantiedagen voor het eind van de zomervakantie op te nemen. Toch kunt u dit hoogstens aanbevelen en niet verplichten: zowel de werknemer áls de werkgever moeten immers akkoord gaan met de vastgestelde vakantieperiode.

Beïnvloedt tijdelijke werkloosheid het vakantiegeld en het aantal vakantiedagen?

De dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (COVID-19) zullen gelijkgesteld worden voor de jaarlijkse vakantie en het wettelijk vakantiegeld van 2021. Die gelijkstelling zal wel enkel gelden voor de periode van 1 februari 2020 tot en met 30 juni 2020.

Opgelet, deze regels zijn nog niet officieel, omdat er nog geen koninklijk besluit bestaat dat de gelijkstelling invoert.

Zullen er vakantiedagen van 2020 overdraagbaar zijn naar 2021?

Momenteel geldt nog steeds de regel dat alle wettelijk verlofdagen ten laatste op 31/12/2020 opgenomen moeten zijn.

De enige vakantiedagen die u kunt overdragen, zijn de extralegale vakantiedagen die u op bedrijfsniveau voorziet. Om discussies te vermijden, legt u die overdraagbaarheid best vast op papier. Voor extralegale verlofdagen op het niveau van uw sector, moet u rekening houden met de deadlines die op dat niveau zijn afgesproken.

Wat als de werknemer vakantie had gepland, maar er nog steeds tijdelijke werkloosheid is?

Zelfs in de ondernemingen die geleidelijk aan weer mogen opstarten, zal er mogelijks nog altijd nood zijn aan het systeem van tijdelijke werkloosheid. Zo heeft een tuincentrum, dat slechts een beperkt aantal klanten mag binnenlaten, misschien minder nood aan kassapersoneel dan vroeger.

Als een werknemer met u reeds een vakantieperiode had vastgelegd vóór de tijdelijke werkloosheid (COVID-19) aanving in uw bedrijf, dan zal die ingeplande vakantie gewoon doorgaan. Bij de terugkeer uit vakantie neemt de werknemer dan opnieuw tijdelijke werkloosheid op, als de overmacht nog steeds aanwezig is.

Wat doet Securex voor u?

Uw Legal Advisor staat klaar met advies over uw vragen. U kunt bij hem of haar ook een model verkrijgen om de extralegale vakantiedagen, afgesproken binnen uw onderneming, overdraagbaar te maken naar 2021.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 04/21/2020