To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Kinderbijslag voor jobstudenten?

08/06/2020

Opdat de studenten die veel gewerkt hebben tijdens de coronacrisis hun kinderbijslag zouden kunnen behouden, hebben de gewesten een afwijkende regeling voor 2020 ingevoerd.

Geen grens voor de gewerkte uren in het 2de kwartaal 2020…

Duidelijkheidshalve moeten we eerst even de situatie van de studenten op het vlak van de sociale zekerheid herhalen.

Als u studenten tewerkstelt, hebben zij a rato van 475 uren per jaar recht op verlaagde sociale bijdragen op hun loon. Deze verlaagde bijdragen gelden zowel voor de student als voor u, de werkgever.

Onlangs hebben wij u gemeld dat de regering, vanwege de coronacrisis, beslist heeft om de werkuren die de studenten tussen 1 april tot 1 juli 2020 gepresteerd hebben niet van die 475 uren afgetrokken zullen worden.

Dat betekent dat de studenten in 2020 meer dan 475 uren mogen werken met verlaagde sociale bijdragen.

… maar het recht op kinderbijslag van de studenten is in principe beperkt

Volgens de gebruikelijke regels van het recht op kinderbijslag voor de studenten is het dus mogelijk dat de student die veel gewerkt heeft tijdens de crisis, zijn kinderbijslag volledig of gedeeltelijk verliest.

Om dit probleem te verhelpen, hebben de gewesten, die voor deze materie bevoegd zijn, voorzien in een afwijkende regeling voor 2020.

In het Franstalige Waalse Gewest

In principe verliezen de studenten (uiterlijk geboren op 31 december 2000) hun kinderbijslag als ze meer dan 240 uren per kwartaal werken (met uitzondering van de maanden juli, augustus en september). In 2020 mogen zij uitzonderlijk van januari tot en met september meer werken zonder hun kinderbijslag te verliezen. Hun inkomsten, alsook het aantal gewerkte uren, hebben geen enkele impact op hun recht op kinderbijslag tijdens die periode[1].

In het Vlaamse Gewest

In principe mag de student niet meer dan 475 uren per jaar werken als jobstudent, anders verliest hij zijn recht op kinderbijslag. In 2020 zullen de gewerkte uren tijdens het 2de kwartaal echter uitzonderlijk niet meegeteld worden in het contingent van 475 uren[2].

In de Duitstalige Gemeenschap

In de Duitstalige Gemeenschap is de regelgeving niet gebaseerd op een urencontingent. Ze moet dus niet aangepast worden opdat de studenten meer zouden mogen werken in het 2de kwartaal zonder hun kinderbijslag te verliezen.

In het Brusselse Gewest

In principe mogen de studenten niet meer dan 240 uren per kwartaal werken, anders lopen zij het risico dat zij hun kinderbijslag verliezen. Deze regel geldt slechts voor het 1ste, 2de en 4de kwartaal. Het 3de kwartaal is niet onderworpen aan een beperking voor zover de student zijn studies het volgende schooljaar voortzet.

De Brusselse regering heeft wel beslist om het aantal gewerkte uren tijdens het 2de en 3de kwartaal van 2020 niet te beperken voor de student, zelfs al studeert hij het volgende schooljaar niet voort[3].

In het 4de kwartaal van 2020 zullen de normale regels weer van toepassing zijn.

Meer info over studentenarbeid?

Volg onze studentenreeks elke maandag op Lex4You.

 


[1] Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 38 van 7 mei 2020, Belgisch Staatsblad van 15 mei 2020, 1e editie. Zie ook de toelichtingen op de site Student at work.

[2] Besluit van de Vlaamse Regering van 30 april 2020, Belgisch Staatsblad van 7 mei 2020.

[3] Deze maatregel is nog niet verschenen in het Belgisch Staatsblad, maar wel terug te vinden op de site van Famiris.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 08-06-2020