To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Niet-gewerkte halve dagen bij re-integratie tellen mee voor de jaarlijkse vakantie

06/26/2018

De halve dagen waarop een werknemer het werk hervat na arbeidsongeschiktheid worden vanaf 1 januari 2018[1] gelijkgesteld met volledige gewerkte dagen voor de berekening van de jaarlijkse vakantie. Dit heeft in de praktijk echter enkel gevolgen voor de bedienden. 

In het koninklijk besluit van de jaarlijkse vakantie wordt immers een nieuw artikel toegevoegd dat niet-gewerkte halve dagen gelijkstelt met gewerkte dagen voor de berekening van de jaarlijkse vakantie[2]. Hiermee wil de regering de re-integratie van werknemers met toestemming van de geneesheer-adviseur bevorderen na een periode van arbeidsongeschiktheid.

Gelijkstelling van niet-gewerkte dagen met gewerkte dagen

Een werknemer die volledige arbeidsongeschikt is, zal de eerste 12 maanden van ongeschiktheid zijn jaarlijkse vakantie verder opbouwen, omdat de arbeidsongeschiktheid wordt gelijkgesteld met gewerkte dagen. De werknemer zal het jaar nadien dus recht op vakantie hebben alsof hij niet ziek geweest was.

Indien de werknemer het werk deeltijds hervat tijdens deze gelijkstellingsperiode van 12 maanden, blijft deze periode doorlopen alsof de werknemer nog steeds volledig arbeidsongeschikt is.

Om te weten of de gelijkstelling zelf blijft doorlopen, moesten we tot nog toe een onderscheid maken tussen arbeiders en bedienden. Bij bedienden hing het antwoord immers af van het deeltijds regime waarin de bediende het werk hervat.

De regeling tot 1 januari 2018

Voor arbeiders

Hoewel de wetgeving stelt dat enkel volledige dagen van arbeidsongeschiktheid gelijkgesteld worden voor het recht op jaarlijkse vakantie, aanvaardt de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV) deze gelijkstelling ook voor halve dagen van arbeidsongeschiktheid.

Een arbeider die het werk deeltijds hervat, zal dus, ongeacht het regime van de werkhervatting volledige vakantierechten opbouwen voor het volgende jaar.

Voor bedienden

Een bediende die gedeeltelijk het werk hervatte, genoot enkel van een gelijkstelling voor de jaarlijkse vakantie wanneer hij volledige dagen afwezig was. De dagen waarop de bediende halve dagen afwezig was, werden niet gelijkgesteld voor de jaarlijkse vakantie.

Nieuwe regeling vanaf 1 januari 2018

Een nieuw artikel in het koninklijk besluit van de jaarlijkse vakantie stelt voortaan ook niet-gewerkte halve dagen gelijk met gewerkte dagen voor de berekening van de jaarlijkse vakantie. Dit geldt echter enkel voor werknemers die het werk gedeeltelijk hervatten met toestemming van de geneesheer-adviseur van het ziekenfonds

Dit betekent dat ook in de situatie waarin de werknemer halve dagen werkt en halve dagen thuisblijft, de werknemer vakantierechten opbouwt als een werknemer die 100% tewerkgesteld is. In de praktijk houdt dit enkel een wijziging voor de bedienden in, aangezien de RJV deze gelijkstelling al aanvaardde voor de arbeiders.

Opmerking: Het koninklijk besluit voorziet deze gelijkstelling van niet-gewerkte daggedeelten ook in het geval van werkhervatting na een arbeidsongeval of beroepsziekte, volgens de procedures voorzien in die wetgeving.

Wat doet Securex voor u?

Securex zal ervoor zorgen dat deze niet-gewerkte halve dagen gelijkgesteld worden met gewerkte dagen voor de berekening van de jaarlijkse vakantie.

Wenst u meer informatie over de gevolgen van een gedeeltelijke werkhervatting na een periode van arbeidsongeschiktheid, aarzel dan niet om onze fiche over dit onderwerp te raadplegen.

 


[1] Vakantiedienstjaar 2018, vakantiejaar 2019.

[2] Koninklijk besluit houdende gelijkstelling, inzake jaarlijkse vakantie, van daggedeelten in geval van gedeeltelijke werkhervatting na ziekte, ongeval arbeidsongeval of beroepsziekte van 7 juni 2018, Belgisch Staatsblad van 21 juni 2018.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 06/26/2018