To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Kinderbijslag voor studenten?

24/06/2021

Om studenten die tijdens de coronacrisis veel hebben gewerkt hun recht op kinderbijslag te laten behouden, hebben de gewesten, net als vorig jaar, een afwijkende regeling ingevoerd voor 2021.

Voor een beter begrip herinneren we eerst aan de situatie van studenten in de sociale zekerheid.

 

Voor de RSZ: geen beperking voor bepaalde in 2021 gewerkte uren

Als u studenten tewerkstelt, hebben ze tot 475 uur per jaar recht op verlaagde sociale bijdragen op hun loon. Deze verlaagde bijdragen gelden zowel voor de studenten als voor u als werkgever.

We hebben u al gemeld dat de regering als reactie op de coronaviruscrisis heeft beslist om geen rekening te houden met bepaalde door studenten gewerkte uren.

Sectoren

De tijdens de volgende kwartalen gewerkte uren tellen niet mee:

Zorg en onderwijs

2de en 3de kwartaal van 2021 (april tot en met september)

Alle sectoren (deze maatregel moet nog worden geofficialiseerd)

3de kwartaal van 2021 (juli tot september)

 

Dat betekent dat studenten in 2021 meer dan 475 uur mogen werken met verlaagde sociale bijdragen.

 

Voor het recht op kinderbijslag: evenmin beperking voor die uren

De toepassing van de gebruikelijke regels over het recht op kinderbijslag voor studenten zou tot gevolg hebben dat studenten die tijdens de crisis veel hebben gewerkt hun kinderbijslag volledig of gedeeltelijk zouden verliezen. Om dit probleem te verhelpen hebben de gewesten, die hiervoor bevoegd zijn, een afwijkende regeling ingevoerd voor 2021.

In het Franstalig Waals Gewest
Studenten die ten laatste op 31 december 2000 zijn geboren

In principe verliezen die studenten hun kinderbijslag als ze meer dan 240 uur per kwartaal werken (met uitzondering van juli, augustus en september).

In 2021 mogen ze uitzonderlijk meer werken zonder hun kinderbijslag te verliezen. De inkomsten en het aantal gewerkte uren tijdens de volgende kwartalen hebben geen invloed op hun recht op kinderbijslag:

  • Tijdens het 3de kwartaal van 2021
  • Tijdens het 2de en 3de kwartaal van 2021 in de zorg- en onderwijssector
     
Studenten die na 31 december 2000 zijn geboren

De bovengrens wordt berekend naargelang van het statuut, d.w.z. van het type van contract. Als de student wordt tewerkgesteld met een overeenkomst voor tewerkstelling van studenten mag hij zoveel werken als hij wil, als hij onder de grens van 475 uren blijft. In 2021 wordt geen rekening gehouden met de uren die worden gewerkt:

  • Tijdens het 3de kwartaal van 2021
  • Tijdens het 2de en 3de kwartaal van 2021 in de zorg- en onderwijssector

Als de student met een gewoon contract werkt, zijn de regels van toepassing die gelden voor studenten die ten laatste op 31 december 2000 zijn geboren en is ook de afwijkende regeling voor 2021 van toepassing.  

In het Vlaams Gewest

In principe mogen studenten niet meer dan 475 uren per jaar als student werken. Anders verliezen ze hun recht op kinderbijslag. In 2021 wordt in het contingent van 475 uren echter geen rekening gehouden met de uren die worden gewerkt:

  • Tijdens het 3de kwartaal van 2021
  • Tijdens het 2de en 3de kwartaal van 2021 in de zorg- en onderwijssector
In de Duitstalige Gemeenschap

In de Duitstalige Gemeenschap is de regelgeving niet gebaseerd op een urencontingent. Dat hoeft dus niet te worden aangepast om dit jaar meer te werken zonder de kinderbijslag te verliezen.

In het Brussels Gewest

In principe mogen studenten niet meer dan 240 uren per kwartaal werken. Doen ze dat wel, dan wordt hun recht op kinderbijslag geschorst. Deze regel geldt enkel voor het 1ste, 2de en 3de kwartaal. In het 3de kwartaal moeten studenten zich niet aan een bovengrens houden op voorwaarde dat ze hun studies het volgend schooljaar verderzetten.

De Brusselse regering heeft echter beslist om het aantal werkuren van studenten niet te beperken:

  • Tijdens het 3de kwartaal van 2021
  • Tijdens het 2de en 3de kwartaal van 2021 in de zorg- en onderwijssector

En dit zelfs als de student zijn studies het volgend schooljaar niet verderzet.

In het 4e kwartaal van 2021 zullen de gewone regels weer van toepassing zijn.

 

Bron:

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 24-06-2021