To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Een student aanwerven in de bouwsector

29/06/2020

De vakantie staat voor de deur, studenten hebben gedaan met de examens en dus is het tijd om een centje bij te verdienen via een studentenjob.

De bouwsector roept de studenten op om deze zomer te kiezen voor een vakantiejob in de bouw. Heel wat bedrijven kampen vanwege de coronamaatregelen met een achterstand, en jobstudenten kunnen hun steentje bijdragen om die te helpen inhalen.

Bovendien is de studentenjob een interessante formule voor de werkgever. Studenten zijn flexibele en goedkope arbeidskrachten en dus een interessante oplossing tijdens de vakantieperiodes.

Op welk loon hebben ze recht?

Het minimum uurloon voor de studenten in de bouw bedraagt op 1/7/2020 :

  • 9,607€/u indien het gaat om een student die geen opleiding bouw volgt.
  • 10,473€/u indien het gaat om een student die wel een opleiding bouw volgt.

Daarnaast hebben studenten ook recht op de terugbetaling van de verplaatsingskosten en de mobiliteitsvergoeding voor de verplaatsing van de woonplaats of de onderneming naar de plaats van tewerkstelling.

Geen C 3.2.A-controlekaarten voor studenten die als arbeider tewerkgesteld worden in juli en augustus

Voor een student die als arbeider in de bouw zal tewerkgesteld worden, moeten er in principe twee niet-nominatieve C 3.2.A-controlekaarten opgemaakt worden (één voor de lopende maand; één voor de volgende maand). Momenteel is echter een vrijstelling voor wat betreft het afleveren van controlekaarten C3.2A tot 31 augustus 2020.

Arbeidsvoorwaarden

De voorschriften betreffende arbeidsduur, nachtarbeid, feestdagen, kort verzuim enz. zijn van toepassing op de studenten-werknemers.

Studenten uit een studierichting bouw mogen op zaterdag werken voor zover er geen effectieve tijdelijke werkloosheid wegens economische reden is in de week van en volgend op die zaterdag. Deze regeling geldt dus niet voor studenten die geen bouwonderwijs volgen.

Het bouwbedrijf dat deze studenten op zaterdag wenst tewerk te stellen is ertoe gehouden de Voorzitter van het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf per brief hiervan op de hoogte te brengen.

Overuren

Als een werknemer overuren doet, moet de werkgever hem overloon betalen. Behalve bij overmacht mogen minderjarige studenten echter geen overuren presteren.

Welzijn op het werk

Volgens de geldende veiligheidsreglementering mogen studenten niet worden tewerkgesteld aan niet-toegestane activiteiten op basis van de Codex Welzijn. Bovendien mag niet uit het oog worden verloren dat vóór de eerste tewerkstelling een risicoanalyse moet worden uitgevoerd op basis van de functiebeschrijving.

Voor meer info hieromtrent neemt u best contact op met uw externe preventiedienst.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de bepalingen die van toepassing zijn op uw sector, raadpleeg dan de rubriek Sectoraal > Paritaire Comités. Hebt nu nog vragen over de tewerkstelling van studenten in het algemeen, lees dan zeker onze fiches over de studenten in de rubriek Sociaal > Dossiers > Contracten-Clausules.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 29-06-2020