To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Wat moet u aan uw student betalen? Raadpleeg onze tabel!

18/06/2020

Hoeveel uw student minimum moet krijgen hangt af van het paritair comité (PC) waartoe uw onderneming behoort.

Sectorgebonden

Meestal is het de sector die bepaalt wat de geldige minimumlonen zijn. Op dit niveau zijn vaak aparte regels voorzien voor de jongeren.

In een groot deel van de sectoren bestaan er zelfs specifieke studentenlonen[1]. Dit is onder meer het geval in de paritaire comités nr. 118.03, 124, 149.010, 200, 207, 220, 226, 302, 307 en 310.

Wilt u weten of er in uw sector een studentenloon bestaat of wilt u de modaliteiten ervan kennen, ga dan naar de rubriek Sectoraal/Paritaire comité’s/Barema’s - Studenten of naar Sectoraal/Barema’s en bedragen voor de actuele bedragen of percentages.

Interprofessioneel

Indien er niets voorzien is in de sector, dan is het interprofessioneel gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen van toepassing, op voorwaarde dat de student voor minstens 1 maand aangeworven wordt.

Samenvattende tabel

Situatie op het niveau van de sector

Student jonger dan 21 jaar

Student van 21 jaar en ouder

1. Er bestaat een studentenloon of degressiviteitspercentages voor studenten op het niveau van de sector

Ja: zie barema (opgelet! nagaan of ook het toepasselijk GMMI gerespecteerd wordt)

Neen: ga verder naar punt 2

Ja: zie barema (opgelet: nagaan of ook het toepasselijk GMMI gerespecteerd wordt)

Neen: ga verder naar punt 3

2. Er bestaan degressiviteitspercentages voor jongeren op het niveau van de sector

Ja: zie barema (opgelet! nagaan of ook het toepasselijk GMMI gerespecteerd wordt)

Neen: ga verder naar punt 3

Niet van toepassing

3. Er is een barema op het niveau van de sector

Ja: zie barema (opgelet! nagaan of ook het toepasselijk GMMI gerespecteerd wordt)

Neen: ga verder naar punt 4

Ja: zie barema (opgelet! nagaan of ook het toepasselijk GMMI gerespecteerd wordt)

Neen: ga verder naar punt 4

4. Er bestaat een sectoraal GMMI

Ja: zie sectoraal GMMI (opgelet! bekijk de modaliteiten op het niveau van de sector om te bepalen of het van toepassing is op de student jonger dan 21 jaar.

Dit geldt enkel indien de student tewerkgesteld is met een arbeidsovereenkomst van minstens 1 maand. Werkt hij of zij minder dan 1 maand, wordt het loon vrij bepaald.

Neen: ga verder naar punt 5

Ja: het sectoraal GMMI moet worden toegepast (opgelet! het nationaal GMMI CAO 43 moet gerespecteerd worden).

Dit geldt enkel indien de student tewerkgesteld is met een arbeidsovereenkomst van minstens 1 maand. Werkt hij of zij minder dan 1 maand, wordt het loon vrij bepaald.

Neen: ga verder naar punt 5

5. Er bestaat geen sectoraal GMMI

De volgende percentages moeten worden toegepast op het nationaal GMMI (CAO 50 ):

20 jaar: 94%

19 jaar: 88%

18 jaar: 82%

17 jaar: 76%

16 jaar en minder: 70%

Dit geldt enkel indien de student tewerkgesteld is met een arbeidsovereenkomst van minstens 1 maand. Werkt hij of zij minder dan 1 maand, wordt het loon vrij bepaald.

Het nationaal GMMI moet worden toegepast (CAO nr. 43).  

Dit geldt enkel indien de student tewerkgesteld is met een arbeidsovereenkomst van minstens 1 maand. Werkt hij of zij minder dan 1 maand, wordt het loon vrij bepaald.

6. De student werkt minder dan 1 maand en er zijn geen (studenten)lonen of percentages op niveau van de sector.

 

Niets voorzien => loon vrij overeen te komen

Niets voorzien => loon vrij overeen te komen

Geen betaling in cash meer mogelijk!

Tenslotte vestigen we graag de aandacht op het feit dat de betaling van het loon in cash verboden is! De uitzonderingen die vroeger mogelijk waren in bijvoorbeeld de horeca of in bakkerijen zijn afgeschaft.

 


[1] Deze lijst kan aangepast worden in functie van de onderhandelingen op sectorniveau.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 18-06-2020