To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Tewerkstelling van studenten in de transportsector (PC 140.03)

15/06/2020

Sinds 1 januari 2020 krijgen studenten in het goederenvervoer en de goederenbehandeling voor rekening van derden (paritair subcomité 140.03) slechts 90% meer van het uurloon voor de uitgeoefende functie[1].

Indien u een student in dienst wenst te nemen, moet u ook rekening houden met de voorwaarden die gelden voor uw vast personeel.

Wij geven u de belangrijkste punten.

Nieuw studentenloon

Werknemers die tewerkgesteld worden met een arbeidsovereenkomst voor studenten, zullen vanaf 1 januari 2020, minimum 90% van het uurloon voor de uitgeoefende functie ontvangen. Dit geldt voor zowel het rijdend, het niet rijdend als het garagepersoneel, tewerkgesteld in de sector voor het goederenvervoer voor rekening van derden (sub-PC 140.341 – 140.399).

Tewerkstelling als chauffeur

Rijbewijs

Als u een chauffeur in dienst neemt met een studentenovereenkomst, zal deze onder andere over het correcte rijbewijs moeten beschikken.

Voor voertuigen die gebruikt worden voor het transport van goederen, bijvoorbeeld vrachtwagens, is een rijbewijs categorie C nodig. Als dit rijbewijs behaald moet worden voor de professionele doeleinden, dan kan dit vanaf 18 jaar.

Vakbekwaamheid

De vakbekwaamheid is een aanvulling aan het rijbewijs, die verplicht is voor alle professionele bestuurders met een rijbewijs van de categorie C. Het bewijs van vakbekwaamheid moet bovenop het rijbewijs worden gehaald en de houder moet voor de verlenging ervan om de 5 jaar een nascholing volgen.

Medische geschiktheid

Bestuurders van een voertuig behorend tot groep 2 (categorie rijbewijs C en D) moeten een medisch onderzoek ondergaan.

Het onderzoek bestaat uit twee onderdelen:

  • oogonderzoek door een oogarts naar keuze;
  • medisch onderzoek bij een erkend geneesheer.

Een lijst van erkende geneesheren kunt u vinden op de website van de FOD Mobiliteit en Vervoer.

Het medisch onderzoek is geldig voor maximaal 5 jaar.

Meer info nodig?

Voor meer informatie over de formaliteiten bij tewerkstelling van studenten, kunt u terecht bij uw Client Advisor of Legal Advisor.

 


[1] Collectieve arbeidsovereenkomst van 17 oktober 2019, Belgisch Staatsblad van 9 december 2019.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 15-06-2020