To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Een student aanwerven in de bouwsector

31/05/2021

De vakantie staat voor de deur, studenten hebben bijna gedaan met de examens en dus is het tijd om een centje bij te verdienen via een studentenjob.

Bovendien is de studentenjob een interessante formule voor de werkgever. Studenten zijn flexibele en goedkope arbeidskrachten en dus een interessante oplossing tijdens de vakantieperiodes.

 

Op welk loon hebben studenten in de bouw recht?

Het minimum uurloon voor de studenten in de bouw bedraagt op 1/6/2021* :

  • € 9,607 per uur als het gaat om een student die geen opleiding bouw volgt
  • € 10,473 per uur als het gaat om een student die wel een opleiding bouw volgt

 

*Opgelet, op 1 juli van ieder jaar worden deze uurlonen geïndexeerd. Klik hier voor de actuele bedragen.

Daarnaast hebben studenten ook recht op de terugbetaling van de verplaatsingskosten en de mobiliteitsvergoeding voor de verplaatsing van de woonplaats of de onderneming naar de plaats van tewerkstelling.

 

Geen C 3.2.A-controlekaarten voor studenten die als arbeider tewerkgesteld worden in juli en augustus

Voor een student die als arbeider in de bouw zal tewerkgesteld worden, moeten er in principe twee niet-nominatieve C 3.2.A-controlekaarten opgemaakt worden (één voor de lopende maand; één voor de volgende maand). Momenteel is echter een vrijstelling voor wat betreft het afleveren van controlekaarten C3.2A tot 30 september 2021.

 

Arbeidsvoorwaarden

De voorschriften betreffende arbeidsduur, nachtarbeid, feestdagen, klein verlet enz. zijn van toepassing op de studenten-werknemers.

Enkel studenten uit een studierichting bouw mogen op zaterdag werken en dit voor zover er geen effectieve tijdelijke werkloosheid wegens economische reden is in de week van en volgend op die zaterdag. Deze regeling geldt dus niet voor studenten die geen bouwonderwijs volgen.

Het bouwbedrijf dat deze studenten op zaterdag wenst tewerk te stellen is ertoe gehouden de Voorzitter van het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf per brief hiervan op de hoogte te brengen.

 

Overuren

Als een werknemer overuren doet, moet de werkgever hem overloon betalen. Behalve bij overmacht mogen minderjarige studenten echter geen overuren presteren.

 

Welzijn op het werk

Volgens de geldende veiligheidsreglementering mogen studenten niet worden tewerkgesteld aan niet-toegestane activiteiten op basis van de Codex Welzijn. Bovendien mag niet uit het oog worden verloren dat vóór de eerste tewerkstelling een risicoanalyse moet worden uitgevoerd op basis van de functiebeschrijving.

Voor meer info hieromtrent neemt u best contact op met uw externe preventiedienst.

 

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de bepalingen die van toepassing zijn op uw sector, raadpleeg dan de rubriek Sectoraal > Paritaire Comités.  Heeft u nog vragen over de tewerkstelling van studenten in het algemeen, lees dan zeker onze fiches over de studenten in de rubriek Sociaal > Dossiers > Contracten-Clausules.

 

Lees ook de andere artikelen die over dit onderwerp verschenen:

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 31-05-2021