To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Vakantiegeld - Saldo werkgeversbijdragen

13/04/2018

De werkgever moet het saldo van de werkgeversbijdragen bestemd voor de financiering van het vakantiegeld voor de arbeiders (10,27% van de lonen aan 108% in 2017) betalen.  Dit bedrag is verschuldigd voor 31 maart en moet uiterlijk op 30 april 2018 aan de RSZ betaald worden, op hetzelfde moment als de bijdragen voor het 1ste kwartaal van 2018.

Opmerking: Sinds 1 januari 2018 is het percentage van de kwartaalbijdrage voor de jaarlijkse vakantie verlaagd van 5,61% naar 5,57%. Voor meer informatie hierover verwijzen we u naar ons artikel van 11 december 2017.

Wat doet Securex voor u?

Indien u bij het Sociaal Secretariaat Securex aangesloten bent, hebt u in de loop van deze maand de afrekening “bijdragen vakantie arbeiders” ontvangen.  Het bedrag van deze bijdragen moet zich uiterlijk op 30 april 2018 op de rekening van het Sociaal Secretariaat bevinden.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 13-04-2018