To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Sluit uw onderneming omwille van de jaarlijkse vakantie?

05/20/2020

In een aantal sectoren wordt de jaarlijkse vakantie collectief vastgelegd. Een voorbeeld hiervan is het bouwverlof, de collectieve sluiting in de bouwsector. Indien er in het paritair comité niets bepaald is, mag de collectieve sluiting in de onderneming zelf vastgesteld worden.

Vergeet in dat geval niet om uw client advisor van de collectieve vakantiedata op de hoogte te brengen!

Hoe worden de data van de jaarlijkse vakantie bepaald?

De vakantiedata kunnen bepaald worden:

  • door het paritair comité waarvan de werkgever afhangt;
  • bij gebreke daarvan, door de ondernemingsraad;
  • bij gebreke daarvan, door de werkgever en de vakbondsafvaardiging;
  • bij gebreke daarvan, door de werkgever en alle werknemers;
  • bij gebreke van collectief akkoord tussen de werkgever en de werknemers, via een individueel akkoord.

De collectieve sluiting georganiseerd door de sector

De dagen voorzien in de bouwsector (PC nr. 124)

Voor de hoofdvakantie in de bouwsector worden de dagen van collectieve sluiting op regionaal niveau bepaald.

Opgelet! Het gaat hier om een aanbeveling van de werkgevers- en werknemersorganisaties die slechts juridische waarde krijgt als u ze opneemt in uw arbeidsreglement.

Voor meer informatie over dit onderwerp (en om de exacte data per regio te kennen), raadpleeg onze kalender.

De collectieve sluiting georganiseerd door de onderneming

De data van de jaarlijkse vakantie moeten in het arbeidsreglement opgenomen worden. Wordt binnen de onderneming voor het eerst een collectieve sluiting of een periode waarin de jaarlijkse vakantie verplicht opgenomen moet worden, ingevoerd, dan houdt dit een wijziging van het arbeidsreglement in en dient de daartoe voorziene procedure nageleefd te worden. Deze procedure voorziet onder meer in een overleg met de ondernemingsraad, de vakbondsafvaardiging of alle werknemers.

Nadien moet een bericht dat de nieuwe data van de collectieve sluiting aangeeft, aangeplakt worden en moet zowel elke werknemer als het Toezicht op de sociale wetten een kopie van dit bericht ontvangen.

Vergeet bovendien niet om uw client advisor in te lichten over de data van collectieve sluiting die in uw onderneming worden vastgelegd!

Kan u nog een collectieve sluiting invoeren tijdens de coronacrisis?

Indien er op sectoraal vlak bepalingen werden voorzien, moet u deze naleven. Als er geen sectorale bepalingen zijn, kan u een collectieve sluiting invoeren.

Het beste is natuurlijk om deze te organiseren op het einde van het jaar voorafgaand aan de sluiting. U kan echter nog een collectieve sluiting vastleggen dit jaar. U zal wel de hiertoe voorzien procedure moeten volgen (zie hierboven)! Wacht niet te lang meer, want het zal niet meer mogelijk zijn om een collectieve sluiting in te voeren wanneer uw werknemers het merendeel van hun verlof al hebben opgenomen.

Wat gebeurt er indien een werknemer geen of slechts een beperkt recht heeft op vakantie?

De werknemer die geen of slechts een beperkt recht op vakantie heeft, kan aanspraak maken op werkloosheidsuitkeringen gedurende de collectieve sluiting[1]. Om de formaliteiten te kennen die u hierbij moet naleven, verwijzen we u naar onze fiche over de tijdelijke werkloosheid wegens collectieve sluiting.

 


[1] De RVA heeft laten weten dat de werknemer die recht heeft op aanvullende Europese vakantie, niet verplicht is deze vakantie op te nemen alvorens aanspraak te kunnen maken op tijdelijke werkloosheidsuitkeringen wegens collectieve sluiting. Het opnemen van aanvullende Europese vakantie is immers niet verplicht en is financieel minder voordelig voor de werknemer.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 05/20/2020